ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Smrtná nedeľa
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 30.3.2009


Dávnejšie sa ozývali hlasy voviesť do pašií starozmluvný text, ktorý je "ukazovateľom ku Kristovi. Starozmluvné texty však nemôžu byť pašiovými textami. Pašie znamenajú pasio Christi, utrpenie Krista, o ktorom môžu podať správu len evanjeliá.

Tak došlo k rozhodnutiu, že vlastné pašiové príležitosti budú dve (Kvetná nedel'a a Vel'ký piatok), kým doterajšia tretia (Smrtná nedeľa) bude "nedeľou predpašiovou". Textami zo Starej zmluvy privedie k textom novozmluvnym, podávajúcim správu o naplnení toho, čo Kristus hovoril emauským učeníkom po vzkriesení, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov" (L 24, 27).

Zostavovatelia pašií mali pri tomto rozhodnutí ešte inú, teologickú myšlienku: pašie majú vysloviť význam, zmysel, cieľ Kristovho utrpenia. (citát z Pašií)

01

02

ECAV Ružomberok, Pašie
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok