ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Veľkonočné sviatky
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 11.4.2009


Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti zo vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Na váhavú otázku proroka vnuknutú Božím Duchom: „Mám ich vykúpiť z moci podsvetia?“ odpovie nedeľné ráno zvesťou, že Boh vzkriesil svojho Syna, a tým aj nám daroval večný život (Oz 13, 14; L 2, 50 – 56). V tento deň sa svätí

PRVÁ SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ – Veľkonočná nedeľa – pamiatka vzkriesenia Ježiša Krista (Vzkriesenie Pánovo – Resurrectio Domini). Vzkriesenie Ježiša Krista potvrdzuje Jeho víťazstvo nad hriechom, diablom a smrťou.
“ A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.” (R 5, 1 – 2).

Veľkonočná slávnosť bola prvá veľká slávnosť, ktorú slávili prví kresťania. Odvtedy svätíme nedeľu ako kresťanský sviatok . Každá nedeľa nám pripomína, že Ježiš Kristus bol vzkriesený a žije (aj po rusky voskresenie = vzkriesenie; nedeľa)!

DRUHÁ SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ – Veľkonočný pondelok – vyjadruje vieru kresťanov vo vzkriesenie tela z mŕtvych, a s tým spojenú radosť. Vzkriesenie Ježiša Krista je základným kameňom, na ktorom stojí naša kresťanská viera.

Do veľkonočného kruhu sviatkov cirkevného roka patrí ešte:

1. nedeľa po Veľkej noci – Quasimodogeniti (ako novorodeniatka) – podľa 1Pt 2, 2. Táto nedeľa je nazývaná aj Bielou nedeľou, pretože v túto nedeľu prichádzali novokrstení v prvej cirkvi do zhromaždenia v bielom rúchu. Preto je doteraz v niektorých cirkevných zboroch zvykom mať v túto nedeľu slávnosť konfirmácie.

2. nedeľa po Veľkej noci – Misericordias Domini (o milosrdenstvách Pánových) – podľa Ž 33, 5 – 6.

3. nedeľa po Veľkej noci – Jubilate (plesajte) – podľa Ž 66, 1 – 4.

4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate (spievajte) – podľa Ž 98, 1 – 2

5. nedeľa po Veľkej noci – Rogate (proste) – podľa J 16, 24

Vstúpenie Krista Pána na nebo – Ascencio Domini, Ž 68, 19. Je to na 40. deň po vzkriesení Pána Ježiša Krista, vo štvrtok po nedeli Rogate.

Ľ. Muntág, o. k.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok