ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2009 - O tom, čo je dnes užitočné zošrotovať
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 15.4.2009


Horúcou témou posledných týždňov pre mnohých Slovákov je šrotovanie starého a kúpa nového auta. Trnave si vraj záujemcovia o zošrotovanie svojho plechového člena rodiny počkali od druhej hodiny v noci až do dopoludnia. Veď čo ak sa minie štátna dotácia... a kto vám dá dnes len tak 2500 EUR! A tak bez ohľadu na to, či to staré bolo naozaj v takom hroznom stave a či nové potrebovali, Slováci horlivo šrotovali a kupovali nové (viacerí prevádzkovatelia šrotovísk tvrdili, že 80 % šrotovaných vozidiel boli autá v dobrom technickom stave, staré 10-13 rokov).

Sledujúc tieto „šrotovné udalosti posledných dní“, uvedomil som si opäť nové paradoxy nášho ľudského druhu. Tak ľahko dávame do šrotu to, čo tam možno ani nepatrí. Na druhej strane sú v našom živote oblasti a veci, ktoré v šrote už dávno mali byť, ale stále sa ich nevieme vzdať. Mám na mysli chybné a škodlivé životné návyky a predovšetkým zvrátené ľudské srdce, o ktorom Boh hovorí prostredníctvom proroka Jeremiáša, že je nadovšetko klamné a na rozdiel od mnohých áut neopraviteľné.  Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné... Jer 17:9 ekum. prekl.

Ak teda rozmýšľame v tomto pôstnom období, čo do nášho života nepatrí, čo sa zošrotovať oplatí, je to naše srdce, naše sebecké JA s mnohými falošnými túžbami. Potrebujeme sa zbaviť toho starého a na základe Božej rady si zaobstarať srdce nové. Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Ezechiel 18:31a

My to často robíme opačne. Každodenne vynakladáme mnoho úsilia, aby sme si zaobstarali nové veci, ktoré mnohokrát ani nepotrebujeme. Nezabráni nám v tom ani ekonomická kríza. Ale zaobstarať si nové srdce a nového ducha, k čomu nás vyzýva Boh, s tým v mnohých prípadoch otáľame celý život.

Napokon je namieste aj otázka odkiaľ to nové srdce vziať, kde si ho zaobstarať? Tu som presvedčený, že pravdu o novom srdci, ktoré je Božím darom pre nás, poznajú nielen naše deti z detskej besiedky, ale aj my dospelí. Chcem však predsa len pripomenúť, že nové srdce môžeme dostať len vtedy, ak sa vzdáme toho špinavého a starého. V knihe proroka Ezechiela dostávame uistenie o tom, že až keď odstránime modly zo svojho života, až potom môžeme dostať nové srdce a nového ducha (Ezechiel 11:19).

Milé sestry a moji bratia, chcem Vás pozvať na stránky nášho nového Dedičstva. Predovšetkým však k tomu, aby sme počas tohtoročných veľkonočných sviatkov tieto pravdy učinili aj praxou v našom živote.

David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok