ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2009 - Čo sa udialo
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 17.4.2009


04.01.2009 – na hlavných službách poslúžila sestra Lívia Mojzsisová, bývala členka nášho cirkevného zboru.

13.01.2009 a 15.01.2009 –  prebehol aliančný modlitebný týždeň. Na večerných službách Božích v BJB kázal David Bázlik, vo štvrtok na večerných službách Božích v našom zbore kazateľ BJB Igor Čonka.

18.01.2009 –  v našom kostole sa uskutočnil ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sme pripravili v spolupráci s bratmi jezuitmi. Zvesťou slova Božieho poslúžil V. Suchý.

29.01.2009 –  uskutočnilo sa stretnutie primátora mesta s predstaviteľmi cirkvi. Náš zbor zastupoval David Bázlik.

22.2.2009 –  predsedníctvo zboru sa v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo kandidačnej porady k voľbe seniorálneho dozorcu.

27.2.2009 – 3.3.2009 – uskutočnil sa zimný tábor pre mládež a konfi  rmandov v Liptovskom Trnovci s témou:  Kto ti brnká na struny? Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov, z toho (3 konfi  rmandi z Dúbravy) a vedúci (Janka Lukáčová, Janka Voreková, David Bázlik, Ján Mojš, Zuzana Jarabová, Ilona Bázliková)

08.03.2009 –  v rámci hlavných služieb Božích poslúžila mládež a dorast čítaním biblických textov, modlitbami a spevom. Mládež sa podelila so zážitkami z tábora, ktoré sprostredkovala za všetkých Adrianka Soareová. Bolo tiež premietnuté video s fotkami z tábora.

16.03 – 19.03.2009 – počas štyroch večerov sme sa spoločne stretávali na modlitbách v rámci pôstneho modlitebného týždňa.

21.03.2009 – uskutočnil sa seniorátny konvent v Smrečanoch na ktorom sa zúčastnili delegáti CZ. Brata dozorcu zastupoval brat kurátor Ľudovít Teniak.

22.03.2009 –  náš zbor navštívili manželia Zuzana a Daniel Kaczmarczikovci, misionári z Wycliffovej misijnej spoločnosti. Spoločne poslúžili spevom, slovom Božím, porozprávali tiež o svojej misijnej službe v Afrike.

foto

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok