ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2009 - Štyri kríže na Golgote
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 20.4.2009


Kríž. Je symbolom pokory, sebazaprenia, obetavosti. Golgotský vrch. Je známy mnohými krížmi. Bolo to miesto popravy v hlavnom meste, ale najznámejším sa stal práve kvôli jedinému krížu. Krížu s nápisom INRI.

Prvý kríž na Golgote – Víťazstvo hriechu. Vidíme zomierať neveriaceho lotra. Trpel za zločin. Hriech zvíťazil v jeho živote. Možnože si po každej krádeži sľuboval, že už prestane, ale okolnosti, „kamaráti“ ho opäť prehovorili. Bol chytený, odsúdený a popravený. Ale ani v poslednej chvíli svojho života sa nepokoril. Dobre vedel, kto je Ježiš. Určite o Ňom počul. Možno Ho i videl.

Možno, že bol svedkom Ježišovho zázraku. Napriek tomu zostal slepý a hluchý, bez Spasiteľa, bez nádeje. Mnohí takto umierajú. Neumieraj takto.

Druhý kríž na Golgote – Víťazstvo viery. Aj druhý lotor premárnil svoj pozemský život vo veciach, ktoré ponúka svet. Ale na konci svojho života sa rozhodol, že svoju dušu nechce stratiť. Vierou sa pozeral na Ježišov kríž a vierou sa dokázal pozerať až za – do večnosti. Vedel, že hrob nie je koniec, že tam sa ukladá len telo. Preto povedal: Ježiš, pamätaj na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Slová, ktoré mu Pán Ježiš povedal sú dôkazom toho, že vypočuje modlitbu každého kto je úprimný, aj keď už je na smrteľnom lôžku. Ale načo čakať na poslednú hodinu, keď nevieme ktorá to bude?

Tretí kríž na Golgote – Víťazstvo lásky. Tam umiera nevinný. Za svet. Za ľudí. Aby zmazal vinu. Moju a tvoju. Umiera Baránok Boží. Umiera milujúci. Milujúci aj nepriateľov. Aj tých, ktorí klince vbili do rúk i nôh. A modlí sa za svojich vrahov: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.  Učme sa takejto láske. Dokonalej. Božej.

Štvrtý kríž na Golgote – Víťazstvo pokory. Štvrtý kríž nevidno. Nevypína sa na golgotskom kopci. Je náš. Vidíme ho v každodennom živote. Niesť tento štvrtý kríž nie je
príjemná vec. Bolí. Je bez uznania. Bez ľudskej odmeny. Potrebuješ pokoru. Pán Ježiš hovorí: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a tak ma nasleduje. Štvrtý kríž je darovaný čas, peniaze. Je to námaha, často i slzy. Veď je známe to, že čo nič nestojí, za mnoho nestojí.

Preto kríž. Je to cesta k životu. A tak ten, kto chce ísť za Pánom Ježišom, musí svoj kríž zobrať pod ten Jeho. A zložiť ho k Jeho nohám. Je to víťazstvo pokory.  Je to štvrtý kríž na Golgote. A je to ten tvoj...

Zahľaďte sa na tie štyri kríže z titulnej strany, ktoré pre nás nakreslila žiačka deviatej triedy Dominika Herichová.

štyri kríže

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok