ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2009 - Pohli sa ľady
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 24.4.2009


V nedeľu 18. januára 2009 sme videli kráčať skupinky ľudí do nášho kostola. Boli to však tváre, ktoré neboli pre nás veľmi známe. Zdalo sa, že ich bolo dokonca oveľa viac ako tých našich. Čo bolo dôvodom?

V toto nedeľné popoludnie sa totiž konali ekumenické bohoslužby za jednotu kresťanov. Ich mottom bol výrok proroka Ezechiela z 37:17 – a budú jedno v tvojej ruke... Prorok Ezechiel mal videnie o tom, že Pán Boh spojil dokopy oddelené dva kusy dreva, ktoré v prenesenom význame znamenajú cirkev.

Účastníci tohto stretnutia tak prišli prosiť za odpustenie všetkého toho, čo konáme proti Pánovej vôli. V tomto duchu sa niesol aj príhovor brata farára V. Suchého zo spoločnosti Ježišovej. Prinesené paličky, ktoré boli počas bohoslužby zlomené, boli  v  závere opäť spojené. Takto ešte viac umocňovali myšlienku jednoty. Vysielané modlitby k nášmu Pánovi za všetky potreby nás ľudí, ale aj cirkví, za celý nepokojný svet tiež podporili myšlienku jednoty.

Po skončení sme si mohli spoločne sadnúť v priestoroch fary na malom občerstvení, kde sme mohli hovoriť o tom, čo nás spája a nie rozdeľuje. Počas ekumenických bohoslužieb nám tiež poslúžila spevom naša mládež, náš zborový spevokol spojený so spevokolom KU pod vedením Zuzky Záhradníkovej.

Mojou modlitbou zostáva:  Prosíme ťa Bože, vyslyš prosby naše... a ak ty dáš, možno sa ľady pohnú...

Zuzana Sedliaková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok