ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2009 - Jubilanti
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 28.4.2009


Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! Žalm 42. Tento žalm je žalmom túžby po Bohu, po Bohu, ktorý je prítomný v našich životoch, pretože:

Boh je ako anjel, ktorý ťa ochraňuje v núdzi.
Boh je ako slnko, ktoré ti dáva svetlo a teplo.
Boh je ako otec, ktorý ti dáva pocit bezpečia.
Boh je ako matka, ktorá s tebou cíti.
Boh je ako srdce, ktoré je stále v tvojom vnútri.
Boh je ako okom, ktoré ťa stále vidí.
Boh je ako rameno, ktoré ťa nepretržite podopiera.
Boh je ako oblak, ktorý ťa obklopuje láskou.
Boh je ako ruka, ktorá ti ukazuje správnu cestu.
Boh je ako svetlo, ktoré ťa inšpiruje.
Boh je ako hlas, ktorý ti pripomína: Ja budem s tebou navždy.

Po takom Bohu túži naše srdce! Pri vašom jubileu! Nech náš živý Pán je pre vás tým, čo práve potrebujete. Nech je vašou útechou, vašou pravdou, nádejou i láskou. To vám zo srdca v mene celého evanjelického zboru praje redakcia.

Máj 2009: 91 r.: Hudecová Júlia; 88 r.: Ilavská Zuzana; 85 r.: Ilavský Daniel; 84 r.: Lukáčová Ema; 83 r.: Buknová Emília; 82 r.: Hostinský Július; 81 r.: Králik Ján, Vyšný Ernest; 80 r.: Murínová Anna; 79 r.: Tomčík Ján; 78 r.: Ondrušková Eva, Milanová Mária; 77 r.: Švihlová Margita, Zvara Koloman, Kačaliak Viliam; 75 r.: Šintajová Vlasta; 65 r.: Belluš Bohdan, Pavel Milan Karč; 60 r.: Baricová Jana, Hlačinová Ľubica, Lukáč Ján; 55 r.: Hadačová Eva; 50 r.: Hadáč Milan.

Jún 2009: 97 r.: Hrdinová Elena; 88 r.: Roháčiková Oľga; 86 r.: Antalová Etela; 85 r.: Žuchová Anna; 81 r.: Muríň Vladimír; 79 r.: Dušičková Emília; 78 r.: Mišurová Božena; 77 r.: Fafl Otakar; 75 r.: Hrabušová Mária, Stanovský Ivan, Staršia Darina; 70 r.: Macková Božena; 60 r.: Bobulová Marta, Rezník Dalimír; 55 r.: Goč Ján; Jaraba Pavel; 50 r.: Alman Peter, Ferklová Dáška, Martinková Emília, Slušný Peter, Šestina Ján.

Júl 2009: 88 r.: Chlebová Alžbeta, Lukáčová Berta; 87 r.: Nováková Emília; 85 r.: Hlaváč Miroslav; 82 r.: Hlaváč Miroslav; 81 r.: Kostolný Branislav; 79 r.: Lukáčová Berta; 75 r.: Hrabušová Mária; 70 r.: Schwartz Ladislav; 65 r.: Kučka Ondrej; 55 r.: Kuráňová Marta, Hrabuša Jozef; 50 r.: Kmoško Ján, Langerová Lenka, Lukáč Dušan.

August 2009: 90r.: Guôthová Ľudmila; 86 r.: Balážová Berta; 85 r.: Vallušová Janka, Vyšný Emil; 84 r.: Medvecká Jarmila; 83 r.: Kocholová Zorka; 81 r.: Macko Jozef, Žuffová Viera; 80 r.: Allmanová Mária; 79 r.: Lukáč Marcel; 77 r.: Považanová Ema; 76 r.: Dírer Štefan; 75 r.: Golierová Zuzana; 70 r.: Fábry Igor; Uličný Vladimír; 65 r.: Klasová Anna; 55 r.: Moravčíková Viera, Tauberová Viera.

Vám, všetkým jubilujúcim želáme vidieť a prežiť otvorenú náruč Božiu, plnú pokoja, radosti a ochrany.

kvety

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok