ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Ján Grešo: TVORIVÁ SILA NÁDEJE (zbierka kázní)
zdroj: www.ecavba.sk
pridané: 6.5.2009


Vydal Witty di Vine (www.wdv.sk) v roku 2009; 80 strán; cena 2,-€.
Ilustroval Martin Gallo.

V živote bývajú dni pekné, ale aj ťažšie a bolestivé. Tých druhých je viac, ak trpíme chorobou, alebo patríme k starším a prichádzať do spoločenstva v chráme Božom nám už všeličo bráni. Vtedy je dobré siahnuť po Biblii a Evanjelickom spevníku, alebo inej náboženskej literatúre, ktorá posilní našu vieru a dodá silu prijímať i ťažšie okamihy života.

Takémuto povzbudeniu slúžili aj náboženské stretnutia v diakonickom geriatrickom centre Betánia v našom hlavnom meste. Prichádzal na ne brat farár ThDr. Ján Grešo, docent Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý svojím hodnotným výkladom Božieho slova potešoval a posilňoval starších a nemocných a prinášal im často aj zmierenie s údelom nás všetkých – so smrťou. Výberom z kázní, ktoré pritom odzneli, je táto knižočka. Veríme, že duchovne povzbudí mnohých na lôžku či v akomkoľvek inom položení.

Brat farár ThDr. Ján Grešo je aj v súčasnosti pre mnohých z nás najväčšou teologickou a duchovnou autoritou. My, ktorí máme možnosť sedieť pod jeho kazateľňou, sa vždy tešíme na „dobré slovo“, ktoré mu nebeský Otec pre nás dáva. Autoritu, ktorú brat farár požíva aj ako docent EBF UK, si skutočne zasluhuje – okrem iného vďaka mladíckemu elánu, s akým neúnavne odhaľuje vždy „nové a nové poklady“ ukryté v Písme svätom. Za ochotu deliť sa o tieto poklady s nami, jeho poslucháčmi, mu patrí naša úprimná úcta a vďaka.

Mgr. Libor Bednár, PhD., zborový farár a Ing. Zuzana Hybenová, vedúca diakonie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Poprade

Mgr. Michal Zajden, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Bratislave

OBSAH (Kapitoly)

1 Nekonečná túžba po Bohu, (Ž 42 a 43)
2 Prekonanie pochybností a pokoj v Bohu, (Ž 73)
3 Cez hraničné situácie k viere v Ježiša Krista, (J 4, 46 – 54)
4 Poznanie a vyznanie Ježiša ako Mesiáša (Mt 16,13 – 17)
5 Čo urobím s Ježišom? (Mt 27, 22)
6 (Veľký piatok) Ježišovo totálne víťazstvo na kríži, (J 14, 30 – 31)
7 Vzkriesený Pán daruje pokoj a robí z nás nositeľov pokoja, (J 20, 19 – 20)
8 Vzkriesený Pán daruje odpustenie utrápenej duši, (J 21, 15 – 19)
9 Nádej dáva človeku silu pracovať na vlastnej bytosti, (1 J 3, 1 – 3)
10 Pohľad do neba pomáha človeku víťaziť na zemi, (Zjav 5, 11 – 14)
11 Ježiš Kristus ten istý uprostred všetkých zmien a pominuteľnosti, (Žid 13, 8)
12 Z Betánie do neba, (L 24, 50 – 53)

Knihu kázní brata farára ThDr. Jána Greša si môžete zakúpiť na našich farských úradoch i v našich kostoloch po službách Božích. Dávame Vám ju do Vašej láskavej pozornosti.

ecavba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok