ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Spomienka na 90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 10.5.2009


Na počesť M. R. Štefánika sa pri príležitosti 90. výročia jeho tragickej smrti v nedeľu 3. 5. 2009 uskutočnili na mnohých miestach našej vlasti spomienkové podujatia, na ktorých si pripomenuli túto významnú osobnosť slovenského národa, syna evanjelickej fary v Košariskách. Centrom osláv boli Brezová pod Bradlom, Košariská a Mohyla na Bradle – miesta najviac späté s osobnosťou M. R. Štefánika.

Na spomienkových službách Božích v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom, ktoré v priamom prenose vysielal Slovenský rozhlas, kázňou slova Božieho za prítomnosti domácich farárov manželov Lichancovcov a duchovných z okolitých cirkevných zborov poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Na záver služieb Božích sa prítomným prihovoril generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR Jaroslav Balocký.

Regionálna spomienková slávnosť sa konala pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica. Začala sa popoludňajšími službami Božími v Ev. a. v. kostole v Košariskách, kde slávnostnú kázeň tiež mal generálny biskup Miloš Klátik. Význam M. R. Štefánika vo svojom príhovore ocenil podpredseda Národnej rady SR Milan Hort.

Brat generálny biskup kázal na text Pr 10, 7; 22, 1 k nedeli Jubilate (Plesajte, radujte sa), ktorá nám pripomína, že máme skutočný dôvod na radosť, pretože Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, je vzkriesený, žije, čím sa nám otvára nová budúcnosť. Ďalej zdôraznil, že nesmieme zabúdať na tri zásady evanjelickej etiky: starostlivosť o svoje telo, starostlivosť o svoju česť a dobré meno a starostlivosť o svoje spasenie. Do svojej kázne začlenil aj spomienku na M. R. Štefánika:

„... Verím, že aj na neho môžeme vztiahnuť slová z knihy Prísloví: Pamiatka spravodlivého je požehaná, ale meno bezbožných spráchnivie. Štefánikovo meno nespráchnivelo, hoci sa o to snažili jeho neprajníci najmä v rokoch totalitného, ateistického režimu. Snažili sa o to nielen násilným odstraňovaním Štefánikových sôch, pamätníkov s jeho bustami, no dokonca siahali aj na jeho mohylu na Bradle. Snažili sa spochybniť jeho vedeckú činnosť ako astronóma, jeho vojenskú činnosť ako generála, jeho diplomatickú činnosť, vďaka ktorej zviditeľnil malý slovenský národ vo svete a ktorá viedla k vytvoreniu spoločného štátu Čechov aj Slovákov. Jeho dobré meno však v národe pretrvalo. Štefánik tak urobil česť a dobré meno svojmu národu i svojej rodnej obci...“

Na nádvorí bývalej fary – rodného domu M. R. Štefánika – potom slávnostne odhalili pamätnú tabuľu s portrétom markízy Giuliany Benzoni, Štefánikovej snúbenice, s ktorou sa v r. 1919 chcel oženiť, no neúprosná smrť narušila jeho plány. Slávnostný príhovor tu predniesol minister obrany SR Jaroslav Baška.“Obec Košariská sa nezmazateľne zapísala do historickej mapy Slovenska. Narodil sa tu jeden z najväčších slovenských i československých diplomatov, výborný vojenský stratég a známy astronóm, vedec a generál M. R. Štefánik,” povedal minister a zdôraznil, že práve vďaka takým velikánom, akým bol Štefánik, žijeme v slobodnej krajine. Záujemcovia si mohli prezrieť aj múzeum v budove fary, v ktorom sa nachádzajú vzácne exponáty spojené so životom i tragickou smrťou M. R. Štefánika.

Po odhalení pamätnej tabule nasledoval tradičný fakľový pochod na Bradlo po historickej ceste, ktorou pred 90 rokmi niesli rakvu s telom M. R. Štefánika.

Večer sa pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle konal slávnostný akt kladenia vencov a zapálenia vatier. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý predniesol slávnostný prejav, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a iné osobnosti, ako aj stovky vďačných rodákov.

Zhromaždeniu sa za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku prihovoril brat generálny biskup Miloš Klátik. V príhovore povedal:

"Básnik v starom Ríme napísal: Exegi monumentum aere perennius. Ním inšpirovaný veľký ruský básnik Alexander Sergejevič Puškin napísal na túto tému známu báseň (Ja pamjatnik sebe vozdvig nerukotvornyj...). Tieto slová môžeme adresovať aj na osobu Milana Rastislava Štefánika. On si svojím životným dielom vystavil skutočný monument, pamätník, ktorý pretrvá dlhšie ako ten najtvrdší mramor. Postavil si pamätník, ktorý nie je vytvorený ľudskými rukami ani najvyspelejšou ľudskou technikou. Postavil si pamätník, ku ktorému chodník nezarastie trávou.

Naši predkovia boli od čias pádu Veľkomoravskej ríše (r. 906 – 907) vyše tisíc rokov pod vládou iných národov. Vo svojej domovine boli často ponižovaní, zaznávaní, prenasledovaní, žili v chudobe. Ale aj z jednoduchých, no duchovne bohatých rodín vychádzali ľudia, ktorí sa vzdelávali doma i v cudzine. Po návrate domov povzbudzovali svojich súčasníkov k povedomiu, že majú právo žiť ako slobodní ľudia, že majú právo hovoriť materinskou rečou, že majú právo na vzdelanie, právo na slobodu vierovyznania i právo na zaslúženú odmenu za svoju prácu. Tento zápas o slobodu trval celé storočia. Sme hrdí a ďakujeme Pánu Bohu za to, že medzi tými, ktorí pracovali a bojovali, boli aj kresťania evanjelici. Trvalo by dlho, keby sme chceli vymenovať všetkých, ktorí sa svojím spôsobom v rôznych dobách zaslúžili o našu národnú i náboženskú slobodu, o našu prítomnosť.

Medzi nimi na popredné miesto rozhodne patrí syn chudobného evanjelického farára a jeho manželky, ktorý sa narodil ako šieste z dvanástich detí. Bolo to 21. júla 1880 v Košariskách. Tragicky zahynul presne pred 90 rokmi, 4. mája 1919. Bola vtedy nedeľa uprostred prvej mierovej jari, po 4 rokoch 1. svetovej vojny. Padol generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, jeden z najvyšších hodnostárov francúzskej armády, minister vojny ČSR, vedec – astronóm svetového mena, obľúbený človek a vážený v spoločnosti, spolupracovník prof. Dr. Tomáša G. Masaryka a Dr. Eduarda Beneša pri mnohých rokovaniach o vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Týmto všetkým si nevedomky staval pamätník v srdciach ľudu. Takže ani v čase totality, v čase, keď bola snaha všetkými možnými spôsobmi zdiskreditovať túto osobnosť európskeho a svetového formátu, nezarástol chodník k Štefánikovi. Všetko kamenné či kovové pamätníky, všetko „rukotvorné“ mohol politický režim odstrániť, ale „monumentum aere perennius“ – „pamjatnik nerukotvornyj“ sa odstrániť nepodarilo.

A pokiaľ náš národ bude vďačným národom, nezabudne na svojho veľkého syna, rodáka skromnej evanjelickej fary v Košariskách. Preto sme my evanjelici na neho zvlášť hrdí. Chceme sa riadiť jeho životným krédom: „Veriť, milovať, pracovať.“ Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa s Božou pomocou podarilo veľké dielo na ceste k slobode nášho národa. Je však potrebné, aby sme si vždy nanovo uvedomovali, aj ako jednotlivci, aj ako spoločnosť, že sloboda nie je svojvôľa. Sloboda prináša znásobenú mieru zodpovednosti aj obete a námahu. Sloboda musí mať bohatý program, ktorý buduje osobnosť človeka i národ.

Útoky na našu slobodu prichádzajú zvonku, ale aj z nášho vlastného vnútra. Preto Ježiš Kristus nám všetkým pripomína: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A apoštol Pavel prízvukuje: Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

Stojme teda v slobode, do ktorej máme prístup cez Ježiša Krista, a poznajme pravdu. Buďme za ňu vďační a vážme si ju – nielen slovami, ale celým spôsobom nášho života."

evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok