ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyšla nová kniha Jána Greša
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 12.5.2009


ThDr. Ján Grešo, docent EBF UK, zborový farár CZ Bratislava, je autorom knihy „Tvorivá sila nádeje“. Obsahuje výber z jeho kázní, ktorými potešoval a posilňoval starších a nemocných. Vydal ju Witty di Vine (www.wdv.sk) a ilustroval Martin Gallo.

V živote bývajú dni pekné, ale aj ťažšie a bolestivé. Tých druhých je viac, ak trpíme chorobou, alebo patríme k starším a prichádzať do spoločenstva v chráme Božom nám už všeličo bráni. Vtedy je dobré siahnuť po Biblii a Evanjelickom spevníku, alebo inej náboženskej literatúre, ktorá posilní našu vieru a dodá silu prijímať i ťažšie okamihy života.

Takémuto povzbudeniu slúžili aj náboženské stretnutia v diakonickom geriatrickom centre Betánia v našom hlavnom meste. Prichádzal na ne brat farár ThDr. Ján Grešo, docent Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý svojím hodnotným výkladom Božieho slova potešoval a posilňoval starších a nemocných a prinášal im často aj zmierenie s údelom nás všetkých – so smrťou. Výberom z kázní, ktoré pri tom odzneli, je táto knižočka nazvaná „Tvorivá sila nádeje“, obsahujúca 12 kapitol. Vydal ju Witty di Vine (www.wdv.sk) a ilustroval Martin Gallo. Veríme, že duchovne povzbudí mnohých na lôžku či v akomkoľvek inom položení.

Brat farár ThDr. Ján Grešo je aj v súčasnosti pre mnohých z nás najväčšou teologickou a duchovnou autoritou. My, ktorí máme možnosť sedieť pod jeho kazateľňou, sa vždy tešíme na „dobré slovo“, ktoré mu nebeský Otec pre nás dáva. Autoritu, ktorú brat farár požíva aj ako docent EBF UK, si skutočne zasluhuje – okrem iného vďaka mladíckemu elánu, s akým neúnavne odhaľuje vždy „nové a nové poklady“ ukryté v Písme svätom. Za ochotu deliť sa o tieto poklady s nami, jeho poslucháčmi, mu patrí naša úprimná úcta a vďaka.

Mgr. Libor Bednár, PhD., zborový farár a Ing. Zuzana Hybenová, vedúca diakonie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Poprade, Mgr. Michal Zajden, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Bratislave.

kniha

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok