ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2009 - Z matriky
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 15.5.2009


Od uzávierky DEDIČSTVA č. 3-2008 až doposiaľ v našom cirkevnom zbore boli:

pokrstení: Ivan Jesenský z Ružomberka, Filip Soviš z Likavky, Natália Lukáčová
z Liskovej, Liljana Matová z L. Štiavnice, Sabína Šalantayová, Liliana Nováková z Ružomberka, Júlia Michaela Hurtajová a Veronica Leah Hurtajová z Kanady.

pochovaní: Vlasta Druláková z Ružomberka, Anna Vilčeková z Ružomberka, Katarína Hrabušová L. Štiavnice, Mária Guráňová z Likavky, Ján Čavoj z Ružomberka, RnDr. Lívia Sviteková z Ružomberka, Gustáv Guráň z L. Lúžnej, Jolana Chovancová z Liskovej, Viliam Novotný z Ružomberka..

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok