ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Luděk Rejchrt
zdroj: www.ecavba.sk
pridané: 18.5.2009


Autorom knihy Slnko svieti pre všetkých je Luděk Rejchrt (*1939), evanjelický farár, zároveň spisovateľ, autor viacerých hier a piesní. Štúdium teológie absolvoval na Komenského bohosloveckej evanjelickej fakulte a históriu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V službe kazateľa Božieho slova pôsobil od r. 1964 v cirkevnom zbore Křižlice, od r. 1973 až doposiaľ v zbore v Prahe 4-Braníku. Je nesmierne činorodým človekom – autorom či spoluautorom temer dvadsiatich hodnotných publikácií z rozličných oblastí: 
 
Knihy pre deti a mládež:
Slunce svítí všem (prerozprávanie biblických príbehov s aplikáciami pre malé i veľké deti – Česká biblická společnost 1994 – slovenské vydanie je plánované na august 2009)
Křesťanské legendy staré Evropy (Michal Jůza & Eva Jůzová)
Hry (vianočné hry pre deti z r. 1974 – 1995)
Hry 2 (vianočné hry pre deti z r. 1996 – 1999)

Detské piesne (spevníky):
Buď tobě sláva (1981) 
Zpívejte s námi (1991)
Haleluja, Zpívání pro malé i velké deti (2008)
(CD) Má město dvanáct bran (branícky komorný zbor spieva piesne, ktoré Luděk Rejchrt zložil k vianočným hrám)
(CD) Haleluja Amen (CD k rovnomennému spevníku, 2009)

Biblistika:
Na úpatí hory (eseje o biblických pojmoch, Kalich 1990 – 2. vydanie)
Radost pro tvůj den (úvahy o posolstve knihy Žalmov – biblické výklady na každý deň – Nový život 1994)
Věřím (výklad Viery všeobecnej kresťanskej – Svítání 1994)
Apokalypsa aneb Zpěv o naději (výklad Zjavenia Jánovho – Nový život 1994 – 1. vydanie, Kalich 2006 – 2. vydanie)
Srozumívání, Když se malá víra ptá na velké věci (biblické úvahy o základných otázkach viery – Oliva 1997 – 1. vydanie, Kalich 2006 – 2. – doplnené vydanie)
Postila (zbierka kázní – Pierot 2004)

História:
(spolu s A. Molnárom a svojou manželkou Noemi Rejchrtovou) Slovem obnovená (čítanka z dejín reformácie – Kalich 1977)
Taková dlouhá cesta (čítanka o významných osobnostiach cirkevných dejín – Kalich 1992)
(podieľal sa na výbere z) Korespondence Karola staršího ze Žerotína (Odeon 1982)

Religionistika:
Pavučiny (informácie o náboženstvách, nových náboženských hnutiach a sektách – Oliva 1995)

Ďalšie publikácie:
(korešpondencia s Miroslavom Kurovským, ktorý má skúsenosť s väzením) Byl jsem ve službách zla (listy do väzenia, svedectvo o vyslobodzujúcej moci – Oliva)
Modlitby šeptem, člověk mluví s Bohem (modlitebná kniha – Kalich 2005)

ecavba.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok