ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Martin Chemnitz
zdroj: www.cs.wikipedia.org
pridané: 19.5.2009


Martin Chemnitz (9. listopadu 1522 – 8. dubna 1586) byl předním teologem a církevním představitelem 2. generace luteránů. V lutherské tradici je znám jako Alter Martinus, „druhý Martin“: Si Martinus non fuisset, Martinus vix stetisset („kdyby nebylo Martina [Chemnitze], Martin [Luther] by neobstál“).

Život

Narodil se v Treuenbritzen v Braniborsku v rodině obchodníka. Ve 14 letech odešel na studia do Wittenberku, kde měl krátkou příležitost slyšet Lutherova kázání. Po studiích v Magdeburgu a Frankfurtu získal titul magistra svobodných umění na univerzitě v Královci, kde pak nějaký čas pracoval jako knihovník.

Roku 1553 se vrací do Wittenberku studovat teologii u Philippa Melanchthona, kterého záhy začal zastupovat při některých přednáškách. Následujícího roku byl ordinován J. Bugenhagenem ke službě v církvi a nastoupil jako spolupracovník k superintendentovi Joachimu Mörlinovi v Braunschweigu. Vedle oblasti teologie působil rovněž významným způsobem jako organizátor církevního života.

Roku 1567 nahradil Mörlina na postu superintendenta a podílel se na sepsání Corpus Doctrinae Prutencium, které bylo důležitým předstupněm na cestě k Formuli svornosti. Tu spolu s dalšími theology vytvořil roku 1577, čímž byl završen kánon lutherských „symbolických knih“ - autoritativních doktrinálních spisů, vydaných r. 1580 jako Kniha svornosti. Zemřel v Braunschweigu r. 1586.

Dílo

K nejdůležitějším spisům, které Chemnitz publikoval na poli teologie, patří:
Loci theologici (1554) - přednášky z dogmatické teologie, původně vzniklé jako komentáře a výklady k Melanchthonovým Loci communes
Repititio sanae doctrinae de vera praesentia corporis et sangvinis Domini in Coena („Shrnutí správného učení o pravé přítomnosti těla a krve Páně ve [svaté] Večeři“, 1561, angl. vydání r. 1979 pod názvem Lord's Supper - „Večeře Páně“) - teologický traktát o svátosti Večeře Páně, apologeticky zaměřený zejména proti kalvínskému učení.
Examen Concilii Tridentini („Zkoumání Tridentského sněmu“, 1566-72) - čtyřdílná podrobná a systematická kritika římskokatolického protireformačního učení přijatého na Tridentském koncilu.

Vedle těchto textů Chemnitz napsal řadu dalších dogmatických, apologetických, devocionálních a jiných děl.

Význam

Chemnitz je přelomovou osobností, stojící na hranici reformace a poreformační lutherské orthodoxie. Významnou měrou přispěl ke stabilizaci a hlubšímu propracování lutherské věrouky, ať už prací na Formuli svornosti urovnávající vnitrocírkevní teologické spory, nebo polemickými diskusemi s římskokatolickými (zejména jezuitskými) a reformovanými teology.

cs.wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok