ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Odpovede nájdete v Biblii
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 23.5.2009


Prečo sa máme modliť? – 1Pt 4,7-8 + Mt 26,41
Ako sa máme modliť? – Mt 6,6 + Jer 36,7
Kto bol prvý modlitebník? – 1M 20,7
Za čo a za koho sa máme modliť? – 1Tim 2,1-3 + Jk 5,16
Kedy sa máme modliť? – 1Tes 5,17 + Ef 6,18
Aká modlitba mnoho zmôže? – Jk 5,16
Ako často sa modlil Dávid? – Ž 55,18
Ako často sa modlil Daniel? – Dan 6,10
Kto nám pomáha modliť sa? – Rím 8,26
Vypočúva Boh modlitby? – Ž 66,19 + Pr 15,29
Akých modlitebníkov hľadá Pán? – L 4,23
Ako často sa modlil Kornélius? – Sk 10,3
Ako sú v nebi zhodnotené modlitby veriacich? – Zj 5,8

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok