ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
ESZ Červenica - história vzdelávania hluchoslepých
zdroj: www.eszcervenica.sk
pridané: 30.5.2009


História vzdelávania hluchoslepých. Hluchoslepý človek má poruchu zraku aj sluchu. Táto porucha môže byť rôzneho stupňa. Kombinácia porúch týchto zmyslov zapríčiňuje vývinové, vzdelávacie, komunikačné a výchovné problémy, ktoré neumožňujú takémuto jedincovi vzdelávať sa v školách pre zrakovo postihnutých alebo sluchovo postihnutých. Je potrebné, aby sa vzdelávali v špeciálnych školách pre hluchoslepé deti, ktoré majú špecifické programy pre ich postihnutie.

V minulosti existoval názor, že hluchoslepí jedinci nie sú vzdelávateľní. Takto postihnutí ľudia ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb.

Nie je presne známe, kto a kde začal vzdelávať hluchoslepých. Prvé zmienky o vzdelávaní a výchove hluchoslepých siahajú do 18. storočia . Začali sa o to zaujímať v krajinách ako Veľká Británia, USA, Nemecko, Holandsko a Poľsko.

Medzi najznámejšie vzdelávané osobnosti patria: Laura Brigman, Helen Keller, Oľga Skorochodovová.

V minulosti sa pedagógovia zameriavali na vzdelávanie hluchoslepých detí len s nižším mentálnym postihnutím. Len niektorí absolventi dosiahli vysokoškolské  vzdelanie. Ale dnes už vieme, že každé hluchoslepé dieťa je vzdelávateľné.  Ak má vhodne vypracovaný a zvolený program môže sa dostať na úroveň svojich možností.

Na Slovensku vznikla prvá škola pre vzdelávanie hluchoslepých detí v Červenici pod názvom Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti.

esz

eszcervenica.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok