ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
ESZ Červenica - história školy
zdroj: www.eszcervenica.sk
pridané: 31.5.2009


Na podnet Ministerstva školstva v roku 1992 založila Evanjelická Diakonia  ECAV (Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) na Slovensku Evanjelickú pomocnú školu internátnu pre hluchoslepé deti v Červenici. Dňa 15. júna 1992 bola zaradená do siete škôl Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR.

V tomto období sa začalo s rekonštrukciou priestorov bývalej materskej škôlky. Priestory ponúkol CZ ECAV Opiná pri ktorom sídli Stredisko evanjelickej Diakonie Svetlo. (SED).

Spoluprácou SED Svetlo, Evanjelickej Diakonie a Ministerstva školstva SR sa tak podarilo založiť školu pre hluchoslepé deti v Červenici pod Dubníkom na Východnom Slovensku, ktorá je prvou a jedinou školou svojho druhu na Slovensku.

Keďže budova školy nebola v školskom roku 1993/1994 dokončená, škola začala vzdelávanie 5 – tich hluchoslepých detí z celého Slovenska vo februári 1993 v náhradných priestoroch Osobitnej školy vo Svidníku.

V školskom roku 94/95 sa úspešne podarilo ukončiť prvú budovu školy časť „A“ v ktorej sa nachádzajú triedy a internátna časť. Boli otvorené dve heterogénne triedy so 8 – mymi žiakmi.
Keďže zamestnanci školy nemali potrebné vzdelanie pre túto prácu, Nadácia Hilton/Perkins z USA pomohla otvoriť štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, odbor Učiteľstvo pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých. Niektorí zamestnanci sa na toto štúdium prihlásili a úspešne ho ukončili.

V roku 1998 bola ukončená budova „B“ a tým sa splnili podmienky na otvorenie novej triedy, otvorila sa tretia trieda so 4 – mi žiakmi.

Od 1. septembra 2000 škola zmenila názov na Evanjelická  špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti v Červenici.

Zmenou ústavy ECAV na Slovensku v roku 1993 prešli práva a povinnosti  zriaďovateľa na Dištriktuálne presbyterstvo východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Od začiatku pôsobenia školy skončilo dochádzku 8 absolventov.

terapia

eszcervenica.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok