ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Celoslovenké kolo biblickej olympiády
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 16.6.2009


V "kolíske" biblickej olympiády - v Liptovskom Mikuláši, sa v piatok dňa 5. júna 2009 konalo tohtoročné celoslovenské kolo biblickej olympiády.

V „kolíske“ biblickej olympiády - v Liptovskom Mikuláši, konalo sa v piatok dňa 5. júna tohtoročné celoslovenské kolo. Z celého Slovenska sa zišlo 80 súťažiacich, ktorí spolu so svojimi duchovnými pastiermi, aj rodičmi zaplnili do posledného miesta modlitebňu ESŠ. Po privítaní a úvodnej pobožnosti, ktorú viedol duchovný správca EZŠ v Liptovskom Mikuláši brat Vladimír Pavlík rozišli sa súťažiaci do tried podľa jednotlivých kategórii.

Zaviedli ich tam farebné stopy, ktoré spolu s pestrou a bohatou výzdobou pripravili vyučujúci a študenti ESŠ. Na stenách boli kobylky aj žaby, aby deťom pripomenuli 10 egyptských rán, ktoré tiež patrili k témam tohtoročnej súťaže. Na menovkách zase boli trubači, ktorí trúbili tak, že padali múry Jericha. Škola však ostala celá a súťažiaci po napísaní testov odišli do múzea Janka Kráľa, kde si prezreli aktuálne inštalovanú výstavu „Cithara Sanctorum.“

Na vyhlásenie výsledkov s napätím očakávali opäť v modlitebni ESŠ. Najlepším boli rozdané diplomy aj ceny, na ktoré okrem MŠ SR prispela aj nadácia JAK a BÚ ZD.

Účastníci sa rozchádzali domov so slovami: „Je veľmi potrebné a užitočné poznať Božie slovo, ale nezabudnite, že ešte dôležitejšie je podľa Božej vôle žiť.“

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave súťaže podieľali v cirkevných zboroch, seniorátoch ako aj na celocirkevnej úrovni, koordinátorom, členom poroty, vedeniu a zamestnancom ESŠ v Liptovskom Mikuláši.

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok