ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
História: Slovenské tlače 17. storočia a Cithara sanctorum
zdroj: Doc. Dr. Gabriela Žibritová, www.snk.sk
pridané: 18.6.2009


Vydávanie a tlačenie kníh v slovenčine sa v Uhorsku, v rámci neho i na území Slovenska  udomácňovalo a rozvíjalo veľmi pomaly. Prvú knihu na území Slovenska vytlačili roku 1560 v Košiciach, zhodou okolností to bol spevník. Patrí ku všeobecne známym skutočnostiam, že katechizmus M. Luthera vytlačený v Bardejove r. 1581 (Čaplovič, 1972, zázn. 23) je prvou tlačou v slovenčine. Termín „slovenčina“ chápeme dobovo, na území Slovenska sa na tlačenie kníh používala  bibličtina, často sa do nej vnášali slovenčiace prvky. O zložitých metamorfózach vývoji slovenčiny je k dispozícii bohatá odborná literatúra, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov jazykovedcov.

V súvislosti s bardejovskou tlačiarňou prežíva mýtus o tzv. bardejovských katechizmoch, dlhé roky sa tvrdilo, že v Bardejove vytlačili r. 1612 aj druhý katechizmus,  Lutherov, v preklade troch superintendentov ( Bálent, 1947,  Repčák, 1948, Valach, 1987). Novšie výskumy dokázali, že v Bardejove v čase jeho tlačenia neboli technické možnosti na tlač v slovenčine (Žibritová, 2002) a bol vytlačený na Morave (Šefčáková,  2002). Jeho preklad i vytlačenie boli bezprostrednou reakciou na závery žilinskej synody r. 1610.

Bohužiaľ, závery synody už ďalej nepôsobili podnecujúco na vydávanie v slovenčine. Mocko (1936, s. 142-3)  mrzuto konštatuje: „ Podivný je to zjav v živote našej cirkvi, že po svojom zriadení r. 1610 na žilinskej synode a po osamostatnení v cirkevnej správe tak málo literárnej činnosti vyvinula pre zriadenie bohoslužby a pre šírenia náboženských známostí a cirkevného života v rozsiahlych vrstvách nášho evanjelického ľudu. A smutnou skutočnosťou je, že cirkev naša za tých 25 rokov po žilinskej synode krížom slamy nepreložila, aby mala svoju bohoslužobnú knihu. Pravda, potom prirodzený následok toho musel byť, že od prvopočiatku panovala rozmanitosť v našich cirkvách pri bohoslužbe a jej jednotlivých výkonoch. A ešte väčšiu ujmu trpel cirkevný život nepomerne tým, že sa nedostávalo tých najpotrebnejších kníh pre pestovanie cirkevného života. Literárna činnosť na Slovensku pred r. 1630 bola taká chatrná, že sa tomu len diviť musíme, ako sa mohlo takými chatrnými prostriedkami rozšíriť a zakoreniť evanjelium v rozsiahlych vrstvách ľudu a domyslieť si môžeme, ako by bola musela naša cirkev zkvitnúť, keby učenci a vzdelanci evanjelickí boli pestovali a rozširovali známosť Božiu a pobožnosť v cirkvi dokonalejšími spismi.“ Za dôvod minimálnych aktivít považuje J. Mocko „známosť spisovnej reči“, hoci cirkev mala dosť učených mužov (Mocko, 1936, s. 143).

Nedostatok kníh v slovenčine, resp. v jazyku ľudu zrozumiteľnom nebol absolútny, riešil sa dovozom kníh z Čiech. Umožňovala to blízkosť a zrozumiteľnosť jazyka i veľmi dobre pracujúce a produktívne  tlačiarstvo v Čechách a na Morave (bližšie Žibritová, 2002a). Už Bohuslav Tablic v 1. diely svojich  Pamätí česko - slovenských básnikov.... vydaných pôvodne roku 1806  v stati o Jurajovi Tranovskom konštatuje, že „ až dovtedy používali slovenské evanjelické cirkvi v Uhorsku zväčša české kancionále (reformačné), (Tablic, 2000, s. 43). Aj autori zaoberajúci sa Citharou sanctorum mnohokrát konštatovali, že sa dovážali a používali  českobratské kancionále. Dovážali sa však aj mnohé iné tlače, vrátane biblií. Dokumentujú to doteraz zachované fondy historických knižníc, resp. ich katalógy...

Celý článok v pdf formáte čítajte tu

Názov diela:
Cithara sanctorum 1636-2006,  zborník z vedeckej konferencie konanej 22.-23.11. 2006 v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne
Zostavovateľ, upravovateľ:
Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., Ing. Ivana Poláková
Vydala:
Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine, 2007
ISBN:
978-80-89301-08-9 
Čiarový kód (EAN):
9788089301089
Rozsah:
180  s.
Umiestnenie:
Dokument je umiestnený na www stránke SNK: http: //www.snk.sk/ Súbory sú vo formáte doc (Word) a pdf. Dostupné od 2007

Doc. Dr. Gabriela Žibritová
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok