ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Niekoľko úvah na tému kostol (2. časť)
zdroj: Martin Šefranko
pridané: 14.7.2009


Kostol – vhodné a dôstojné miesto pre služby Božie

Dosiaľ uvedené nechce nijako spochybňovať význam kostola. Veď pre početnejšie zhromaždenie kresťanov je kostol vyhovujúcim miestom - po stránke potrebnej nerušenosti, veľkosti, ochrany pred nepriazňou počasia i ruchu ulice – v ktorom sa môžu ľudia schádzať k počúvaniu Božieho slova, prijímaniu sviatostí, spoločným modlitbám a oslave Pána Ježiša Krista.

Výraz kostol pochádza z latinského castellum a znamená: bašta, hrad, útočisko. – Teda miesto, kde sa v bezpečí a nerušene od hluku sveta môžeme sústrediť na zvesť Božieho slova. Tým, že kostol bol posvätený Božím slovom a modlitbou (ten náš 10.10. 1926), bol vyňatý zo svetského užívania a určený na bohoslužobné účely, na podujatia, ktoré posilňujú a vzdelávajú vieru a budujú cirkev.

Pán Ježiš prebýva v kostole práve v Božom slove, vo sviatostiach, ktoré prijímame a vo viere zhromaždenej cirkvi. Kristus sľúbil, že bude prítomný medzi tými, ktorí sa schádzajú v Jeho mene (Mt 18,20). Znamením, ako vážne berieme toto Ježišovo zasľúbenie, je aj primeraná upravenosť, čistota a dôstojný vzhľad bohoslužobného priestoru. Zničenie jeruzalemského chrámu nás prísne varuje pred tým, aby naša úcta prináležala kostolu; ona patrí jedine Bohu (2M 20,3; Jer 7,3-8; Iz 1,11-20).

Predsa, ošarpaný a zanedbaný kostol nezriedka prezrádza, že také sú aj duše veriacich (Ag 1,2-11). Naopak, dbanie o to, aby bol bohoslužobný priestor pekný a dôstojný vypovedá, že vieme, s akým vzácnym Hosťom sa v ňom stretávame (Ag 1,14). K charakteristickým znakom evanjelického kostola patria architektonická jednoduchosť, priestrannosť, nepreplnenosť výzdobou, jasná farebnosť.


kostol

Martin Šefranko
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok