ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Niekoľko úvah na tému kostol (3. časť)
zdroj: Martin Šefranko
pridané: 16.7.2009


Milovať Boha, oslavovať Ho a slúžiť Mu celou bytosťou (všetky zmysly sú zapojené)

K evanjelickej tradícii patrí neokázalosť a opatrnosť – nepreceňovanie symbolov a vonkajších vecí, aby nebol narušený primát Božieho slova. Ani evanjelici však nepopierajú, že estetický a dôstojný bohoslužobný priestor pomáha nastaviť uši pre počúvanie a prijímanie Božieho slova. Biblia nás vyzýva milovať Pána Boha, oslavovať Ho a slúžiť Mu celým duchom, dušou i telom (1K 6,20b; Ž 103,1; Mk 12,30). Nielen sluch, ale tiež ostatné zmysly sú pri službách Božích zapojené.

Sluch - viera je z počúvania Kristovho slova (R 10,17).

Zrak - vníma texty piesní – spievaných i ďalších modlitieb. Tiež farby rúcha, z ktorých každá čosi zvestuje, odkazuje na istú duchovnú skutočnosť. V evanjelických kostoloch sa používajú tieto liturgické farby:

Biela - symbolizuje Božiu slávu. Je farbou svetla a odkazuje na Krista - svetlo sveta, na víťazstvo života nad smrťou, svetla nad temnotou. Používa sa pri sviatkoch Pána Ježiša, ktoré nepripomínajú Jeho umučenie (Vianoce, Zjavenie Krista Pána, Veľká noc, Vstúpenie); tiež pri radostných príležitostiach (ordinácia, inštalácia, konfirmácia). Značí aj čistotu a dokonalosť.

Červená - pripomína krv (mučeníkov, ktorí položili svoj život pre šírenie evanjelia) a oheň (Ducha Svätého, ktorého Pán zoslal na apoštolov v podobe ohnivých jazykov /Sk 2,3-4/). Symbolizuje i lásku k Pánu Bohu a Jeho cirkvi. Používa sa na svätodušné sviatky - sviatky cirkvi, v nedeľu Svätej Trojice a na pamätné dni apoštolov, mučeníkov a vyznavačov viery (Petra a Pavla, Cyrila a Metoda, Majstra Jána Husa, Pamiatku posvätenia kostola, Pamiatku reformácie).

Čierna - je výrazom vážnosti a dôstojnosti, tiež zármutku a smrti. Používa sa počas Tichého týždňa  - t.j. na Zelený štvrtok a Veľký piatok, ďalej na Nedeľu pokánia (10. po Sv. Trojici – pripomienku zničenia Jeruzalema); tiež na Pamiatku zosnulých a pri pohreboch.

Fialová - jej najsýtejšie odtiene sú temer čierne a tak fialová vyjadruje túžbu po svetle a novom živote. Pripomína farbu popola, čím odkazuje na potrebu vážneho zamýšľania sa nad tým, ako žijeme, na dôležitosť pokánia. (Pokánie znamená pokornú zmenu zmýšľania, postojov, nášho hodnotového rebríčka a trvalú pohotovosť k takejto premene, kedykoľvek pod vplyvom Božieho slova rozpoznáme, že sa nám cesta k Pánovi stráca alebo že sme z nej zišli). Fialová farba sa používa v prípravných obdobiach – advente a pôste, v ktorých sa v evanjelickej cirkvi nemajú konať sobáše.

Zelená - je farbou života, dozrievania a nádeje. Pripomína pučiace listy na jar a mladé obilie. Má znázorňovať rast vo viere, rozšírenie sejby evanjelia po celom svete. Používa sa po Zjavení Krista Pána do Predpôstnej nedele a počas nedieľ po sviatku Svätej Trojice.

Liturgické rúcha v týchto farbách zdobia oltár, kazateľnicu a niekde i krstiteľnicu. Farby liturgických rúch majú istú vypovedaciu schopnosť; evanjelici ju však nepreceňujú. Viera žije z Božieho slova a sviatostí. Vie, že Slovo a sviatosti sú podstatné pri službách Božích, kým liturgické farby sú nepodstatným znamením. V núdzi (ak nie sú k dispozícii) sa môže zameniť čierna s fialovou a biela s červenou.

obr

Martin Šefranko
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok