ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Žilinská synoda 1610
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 18.7.2009


V roku 2010 sa v našej cirkvi budú konať oslavy 400. výročia významnej udalosti - Žilinskej synody v roku 1610. Bola to prvá zákonodarná synoda Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Prijala zákony, ktorými položila pevné základy na vytvorenie samostatnej právnej cirkevnej organizácie evanjelikov na území dnešného Slovenska.

V podrubrike K organizácii sa dozviete o aktivitách spojených s prípravou osláv, ako aj informácie o koncepcii a harmonograme osláv tohto významného výročia.

V podrubrike Z histórie vás budeme informovať o historických faktoch a udalostiach spätých so Žilinskou synodou (preberáme tu články postupne publikované v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier).

Viac: http://ecav.sk/?p=ZS_zil_synoda_1610


synoda

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok