ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
V čom záleží svätenie sviatočného dňa
zdroj: Martin Luther
pridané: 26.7.2009


V čom záleží svätenie sviatočného dňa? Nie v tom, že sa nepracuje alebo že si oblečieme svoje najlepšie šaty, ale v tom, že sa zaoberáme Božím slovom a cvičíme sa v ňom.

A tak proti tretiemu Božiemu prikázaniu hrešia nielen tí, čo hrubým spôsobom zneužívajú a znesväcujú sviatok, ako napríklad tí, čo pre lakomstvo alebo ľahkomyseľnosť nepočúvajú slovo Božie, ale aj tí, čo počúvajú slovo Božie ako ktorúkoľvek inú rozprávku a len zo zvyku idú na kázeň a z nej odchádzajú, takže na konci roku vedia len toľko ako pred rokom.

Božie slovo počúvame nevážne a bezstarostne. Je to nebezpečná a škodlivá nákaza, ktorou diabol ošialil a oklamal mnohé srdcia, aby nás premohol a znova nebadane zbavil Božieho slova.

kvety

Martin Luther
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok