ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
História: Ján Kalvín
zdroj: www.wikipedia.org
pridané: 6.8.2009


Z Wikipédie, slobodnej encyklopédie.

Ján Kalvín, fr. Jean Calvin (* 10. júl 1509 – † 27. máj 1564) bol francúzsky teológ, spoluzakladateľ protestantizmu (jeho vetvy zvanej kalvinizmus), predstaviteľ reformácie vo Francúzsku.

Kalvín bol pôvodne katolík, študoval teológiu, filozofiu a právo na univerzitách v Paríži, Oxforde a v Bourges. Pripojil sa k protestantom po zrelej úvahe roku 1533 a svoju náboženskú premenu dlho utajoval. Nadchla ho jasnosť a prisnosť reformácie, ktorá ho aj inšpirovala k písaniu.

Jeho hlavné dielo „Kresťanské náboženstvo“ vyšlo v latinčine (Institutio religionis christianae r. 1536 v Bazilejii) a potom roku 1541 vo francúzštine.

Centrum jeho reformačných myšlienok bolo v Ženeve – z ktorej urobil útočisko európskych protestantov. Presadzoval prísnu podobu protestantizmu, ktorá sa opierala o myšlienku predestinácie (absolútne predurčenie). Boh určuje od narodenia človeka, kto bude spasený a kto zatratený.

Kalvín upravil štruktúru bohoslužby – mala pozostávať z kázne, modlitby a spevu žalmov.Dbal na prísnu morálku a dodržiavanie Svätého Písma. Taktiež bol prísny askéta. Odmietal svetskú kultúru, napr. jeho chrám v Ženeve je bez estetiky, nenájdete tam žiadnu maľovku ani žiadne typické znaky chrámu.

Kalvinizmus – mimoriadne netolerantné náboženstvo voči iným reformám. Kalvinisti sa v krajinách nazývajú rôzne. Vo Francúzsku sú to hugenoti, v Anglicku puritáni.

Jan Kalvin

wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok