ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Ekologické desatoro
zdroj: Dedičstvo 3/2005
pridané: 8.8.2009


1. Pamätaj, že nie si zvrchovaným pánom sveta si a rešpektuj, že nad tebou existuje vyššia autorita, ktorej si nejakým spôsobom zodpovedný nielen za svoj život, ale i za druhých ľudí a za prírodu i prostredie, ktoré ťa obklopuje a ktoré spoluvytváraš.

2. Nezneužívaj prírodu a celé stvorenstvo na svoj sebecký prospech, lebo je chrámom Najvyššieho.

3. Vnímaj prírodu a všetky tvory ako dielo vznešeného Stvoriteľa, teda ako niečo sviatočné. Dotýkaj sa Jeho diela s patričným rešpektom, lebo ide o obrovský dar, nezaslúžený, ale predsa zverený tvojim rukám.

4. Váž si prírodu, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo na zemi, chráň ju, lebo podľa Božej vôle z nej čerpáš podmienky pre svoj život a všetko, čo ti po materiálnej stránke umožňuje prežívať ho dôstojným spôsobom.

5. Rešpektuj a cti život vo všetkých jeho formách a vývojových štádiách. Práva, ktoré ti voči živočíchom a rastlinám dal Stvoriteľ, nevyužívaj nadmerne.

6. Pamätaj, že zmyslom tvojho života nie je rozkoš vykupovaná nelegitímnym drancovaním prírodných zdrojov násilím a útlakom. Si stvorený pre vyššie veci.

7. Neprivlastňuj si z darov prírody a ľudskej civilizácie nič, čo nevyhnutne nepotrebuješ k dôstojnému životu v striedmosti a spokojnosti. Všetko, čo sa ti ponúka, považuj za veľkorysý dar a zamýšľaj sa nad tým, kým a prečo ti bol daný.

8. Bola ti Bohom zverená veľká úloha byť korunou a reprezentantom stvorenstva. Snaž sa byť v tejto úlohe verný, nevydávaj o nej krivé svedectvo, aby sa živočíchy a rastliny spolu s celým stvorením nedovolávali proti Tebe spravodlivosti u Tvorcu.

9. Varuj sa žiadostivosti po nadmernom pohodlí. Triezvo uvažuj o svojich možnostiach, schopnostiach a úlohách, nedostatkoch i prednostiach. Uvedom si, že každé materiálne potešenie je treba platiť spotrebou nejakých zdrojov, ktoré sú Božím darom.

10. Rešpektuj práva prírody ako Božieho diela. Nebaž po ničom z jej bohatstva, čo nutne nepotrebuješ k dôstojnému životu svojmu alebo tých, ktorí sú zverení do tvojej starostlivosti.

Prevzaté z časopisu UNIVERSUM 12(44)/02

Dedičstvo 3/2005
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok