ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Rozvinutie talentu
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 8.8.2009


Raz som jednu mládežníčku oslovila, aby začala so spevokolom cvičiť pieseň, v ktorej by spievala sólo. Prešlo veľa dní prehovárania. Neverila si, myslela, že spieva falošne, že kvôli tréme ani neotvorí ústa; neskôr prišli na rad logické časové dôvody, že aj tak by to nestíhala. Nakoniec však spievala.

Na Veľkonočnú nedeľu sa jej hlas niesol po celom chráme a slová piesne sa hlboko vrývali do sŕdc ľudí. Rozvinutie talentu. Niekedy skrátka musíme urobiť prvý krok. Už naším narodením sme od Boha dostali každý niečo iné. Jedni hudobné nadanie, iní výtvarné, iní organizačné; jeden sa vie postarať s láskou o chorého človeka, ďalší je vnímavý na jednotlivé situácie; jeden je jazykovo udatný, iný šikovný.

Slovami dnešného textu: Pán odovzdal talenty a odcestoval. Týmito talentami nás Boh chce pozvať do služby pre Neho. Každý od Neho dostal nejaký talent a my sme v pokušení myslieť si: je to naše a môžeme to využiť ako chceme. Preto Boh oslovuje naše srdce, aby nám ukázal, že On nás obdaril, a preto čaká na našu odpoveď. Ukazuje a povzbudzuje ťa aj v dnešný deň: Tento talent som ti dal, aby si v ňom mohol rásť, aby si ho rozmnožoval, aby si ním oslávil Mňa.

Na čo teda svoj talent/talenty využívaš? Čo s nimi robíš? Medzi troma sluhami bol jeden, ktorý svoj talent skryl. Z lenivosti, egoizmu, arogancie voči Pánovi, pýchy: „Teraz je to moje, zahrabem si to, a potom ho Pánovi vrátim.“ No Pán Ježiš uzatvára: ak sme nezveľadili, bude nám vzaté aj to, čo máme. Máš nádhernú možnosť aj v dnešný deň: vo viere zveľadiť na Jeho slávu to, čo ti On dal.


Lenka Janotková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok