ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cirkevný zbor - presbyterstvo
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 10.8.2009


Zborové presbyterstvo tvoria zboroví presbyteri a členovia zborového presbyterstva z titulu funkcie. Zbor volí 10 (desiatich) presbyterov.

Členmi zborového presbyterstva z titulu funkcie sú:

• farár
• zborový dozorca
• zástupca zborového dozorcu
• zapisovateľ
• zborový kurátor
• delegáti na seniorálny konvent
• pokladník
• účtovník
• členovia hospodárskeho výboru (HV)
• vedúci stavebného výboru
• zástupca pracovníkov v detskej besiedke
• zástupca zborového SEMu
• kantor (ak by ich bolo viac, tak jeden z nich)
.

spevokol

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok