ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Diskusia na tému evanjelický spevník
zdroj: www.wvanjelik.sk
pridané: 14.8.2009


Aký bol Tranoscius, aký je nový spevník. Názory, postrehy...

Chcem vyjadriť môj názor ako kantora na náš spevník. V našom zbore sa do zavedenia nového ev. spevníka používal Tranoscius, ktorého posledné vydanie obsahovalo ak dobre viem 1305 piesní. Piesne s neho sa veľmi dobre spievali, boli rokmi overené a obľúbené a v minulosti veľmi dobre poslúžil aj rodinám kde nemali Bibliu, čerpať vieru v Ježiša Krista.

Keď sa zavádzal Nový spevník, mnohí ľudia trvali na tom, že Tranoscius bol lepší a piesne a nápevy z neho krajšie. Toto sa však začalo veľmi rýchlo vytrácať, lebo nový spevník okrem toho, že je KONEČNE v spisovnej slovenčine, má veľa krásnych piesní a nových nápevov. Veď Tranovského kancionál je písaný v češtine, či slovakizivanej češtine a spievať dnes z neho by už aj strednej generácii robilo problém, nehovoriac o tom, že mnohým slovám by sme už ani nerozumeli.

Piesne okrem toho boli dlhé, bežne sa spievali 20-30 i viac slohové piesne a tá najdlhšie č.187 mala dokonca 55 slôh! Pri tempe vtedajšieho spevu trvalo pekne dlho kým sa takáto pieseň odspievala. Napriek tomu ľudia s neho radi spievali, aj v kostole, aj v domácnostiach a vedeli mnohé, celé piesne na spamäť. Viera a utiekanie sa v každej situácii k Bohu bolo na našich predkov závideniahodné a nasledovaniahodné...

Celá debata na: http://www.evanjelik.sk/node/1657


evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok