ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Martin Rázus
zdroj: www.wikipedia.org
pridané: 18.8.2009


Martin Rázus (pseudonymy Mrazák a i.) (* 18. október 1888, Liptovský Mikuláš – † 8. august 1937, Brezno) bol slovenský básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz.

Životopis

Narodil sa v rodine garbiara a roľníka. Vzdelanie získal v Liptovskom Mikuláši, Kežmarku, neskôr na teologickom seminári v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Modre, no zakrátko pokračoval v teologickom štúdiu v zahraničí (Edinburgh, Škótsko). Pokračoval v pôsobení v Modre, neskôr v Pribyline a Moravskom Lieskovom. Od roku 1930 pôsobil ako farár v Brezne. Pochovaný je v Brezne.

Politik

Ako politik bol predstaviteľom nacionálneho krídla, presadzujúceho autonómiu Slovenska. V januári roku 1920 vystúpil z SNS, ktorá sa pred voľbami spojila s Národnou republikánskou stranou roľníckou.

Rázus
Martin Rázus


Späť do osamostatnenej SNS sa vrátil až keď sa v programe SNS z roku 1922 opäť objavila požiadavka administratívnej a kultúrnej autonómie. Stal sa profilujúcou osobnosťou strany. Snažil sa program strany zameriavať na sociálne a hospodárske problémy Slovenska či presadzovanie národnej a politickej subjektivity Slovenska. Od roku 1929 až do svojej smrti bol predsedom SNS. Jeho zásluhou získala SNS roku 1929 prvý mandát v poslaneckej snemovni Národného zhromaždenia (dohodou s Československou národnou demokraciou). Poslancom bol až do roku 1937. Pod jeho vedením začalo zbližovanie SNS a HSĽS, ktoré vytvorili roku 1932 autonomistický blok, presadzujúci legislatívnu autonómiu Slovenska (tzv. Zvolenský manifest).

Tvorba

Prvé verše napísal už na základnej škole, no uverejňovať ich začal až v roku 1911. Publikoval vo viacerých časopisoch (Dennica, Prúdy, Živena, Stráž na Sione, Národnie noviny a i.). Písal poéziu, prózu, ale napísal tiež dve divadelné hry.

Poézia

1917 - Z tichých i búrnych chvíľ, zbierka básní
1919 - To je vojna!, zbierka básní
1919 - Hoj, zem drahá, zbierka básní
1925 - Kameň na medzi, zbierka básní
1926 - Kresby a hovory, zbierka básní
1929 - Šípy duše, zbierka básní
1934 - Bača Putera, veršovaný román
1935 - Cestou, zbierka básní
1937 - Stretnutie, zbierka básní (vyšla posmrtne)

Dráma

1920 - Hana, psychologická dráma
1936 - Ahasver, filozoficko-dramatická báseň

Próza

1926 - Z drobnej prózy, zbierka krátkych próz
1929 - Svety, 4-dielny román
1930 - Júlia, román
1935 - Krčmársky kráľ, román
1936 - Odkaz mŕtvych, román
1937 - Bombura, novely

Diela pre deti a mládež

1932 - Maroško, autobiografické dielo
1933 - Maroško študuje, pokračovanie diela Maroško

Eseje a publicistické diela

1929 - Z nášho chrámu, modlitby, piesne a náboženské eseje
1932 - Argumenty, kultúrnopolitické reflexie a eseje
1935 - Pred tvárou božou, modlitby, piesne a náboženské eseje


wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok