ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyhodnotenie literárnej súťaže "Môj život viery"
zdroj: www.vychodnydistrikt.sk
pridané: 19.8.2009


Počas Dištriktuálnych dní v Liptovskom Mikuláši bola vyhodnotená literárna súťaž "Môj život viery". V kategórii - 2.stupeň základných škôl - sa na 1. mieste umiestnila Tímea Kónyová s básňou Si veľký, ...

2. miesto v tajnom hlasovaní obsadila taktiež Tímea Kónyová s básňou Odvaha snívať, a 3. miesto získala Alžbeta Zemančíková s básňou Môj život viery. V kategórii - stredné školy - sa na 1. mieste umiestnila Lucia Matejovie s básňou Oblaky, 2. miesto získala Jana Kendžurová s básňou Zblúdilá ovečka a 3. miesto patrí Kristíne Kahanovskej s básňou Dlane. Cenu poroty získali Zuzana Brozmanová za báseň Ročné obdobia mňa a Jana Sopoligová za báseň Ako ty.

Predstavujeme vám víťazné básne:

Tímea Kónyová
Si veľký

„Ó Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký!“ (Žalm 104,1)

Mám malé uši,
No počujem Tvoje veľké slová.

Mám malé oči,
A predsa Ťa vidím veľkého.

Mám malé srdce,
Ale je v ňom dosť miesta pre všetkých.

Ako je to možné?
Ty robíš aj malé veci veľkými.

Tímea Kónyová
Snívať a len tak sedieť v parku

Túžiť pozorovať vodopád
a v hĺbke duše ho nesmelo kresliť.
V najtajnejšom kúsku srdca počuť šum mora
a priať si ho vidieť.
V strede mozgu myslieť na pyramídy
a chcieť sa ich dotknúť.

Ale ja sa nebojím.
So svojím Bohom aj múr preskočím.

Alžbeta Zemančíková
Môj život viery

Môj život viery?
Raz ako Noe – robí, čo mu Boh káže.
Alebo ako pani Lótová – obzerá sa kam nemá.
Či ako Mojžiš – ani krok nespravila jeho noha bez povolenia Boha.
Niekedy je to ťažké – môj život viery – alebo ľahké – takže vŠeLiJaKé.

Že to nemá význam? Má. A to veľký.
Chcem byť iná. Ja. To On robí. Ja nie...    ON.
Prečo?    Som Jeho dieťa. Miluje ma. Vo dne v noci.
Už nie sama, opustená. Som pre Neho cenná.
A okolo mňa?
...ľudia v dave všetci spolu ale zároveň osamote každý sám so sebou so svojimi
myšlienkami ohlušujúce ticho horúci vzduch opäť sa nič nehýbe aj keď je všetko
okolo v pohybe...

Lenže aj pre mňa niektoré dni strácajú zmysel.
Vtedy beriem do rúk svetový bestseller. Ako apoštol Peter. Aj on urobil chyby.
Ale vedel, čo s tým a kde je jeho sila. Ježiš. ...a pre mňa i tá vzácna kniha.

Lucia Matejovie
Oblaky

Nebo má dnes zvláštnu príchuť
povedala biela labuť
Nechávam ju v rieke plynúť
a tú rieku  nechcem minúť
V sladkom nebi túžim splynúť
keď sa všetky slová minú
vtedy nemám žiadnu vinu
zrkadlím sa na hladinu
Narástla mi v srdci peruť
Pláva nebom biela labuť

Jana Kendžurová
Zblúdila ovečka

Zblúdila ovečka schovaná je v kroví,
Vonku je už večer a ona sa bojí.
Čaká na pastiera, možno po ňu príde.
Tomu však ovečka na myseľ nezíde.
Čo tam po jedinej veď má ďalších veľa,
Nech si len pomôže keď sa poneviera!
Pán Boh však pastierom, iní príkaz dáva
Strážte si ovečky zo svojho košiara.
Varujte sa toho, aby nezblúdili,
aby sa z košiara navždy nestratili.
Tak Bože pomáhaj tým svojím pastierom,
By viedli ovečky len za božím cieľom,
Aby viera v Teba nebola stratená
A každá ovečka bola zachránená!

Kristína Kahanovská
Dlane

Dlane. Čie? Tie moje?
Plné strachu, biedy, bolesti.
Sĺz, rán i krutosti.

Dlane. Čie? Tie Jeho?
vezmú tie moje a ukryjú,
To staré z nich krvou obmyjú.
Ukazujú radosť, smiech,
pomôžu zabudnúť i na bolesť.

Dlane. Čie? Tie Tvoje?
Dajú mi nádej
a ja začnem veriť,
lebo je láska v nich.

Dlane. Čie?
Moje v Tvojich len.

Dlane. Čie?
Tie tvoje milujem.

Zuzana Brozmanová
Ročné obdobia mňa

Pršia kvapky krvi z kríža,
aby ma umyli.
Padajú vločky milosti,
aby ma do čistých šiat obliekli.
Zelená sa strom,
aby sa pripravil na nové ovocie.
A ovocie, nech už je
akékoľvek...je.
A Ty budeš milovať ten strom.
Lebo je Tvoj.

Jana Sopoligová
Ako Ty

Chcem sa zmeniť.
Nebyť zlou.
Odpúšťať, milovať nepriateľov,
deliť sa o radosť, nesúdiť.
Neskrývať a mať Tvoju tvár.
Viac neblúdiť, počúvať.
Byť ako Ty.

Priznávam, vinná som.
Obvinená z človečenstva.
Mizantrop
povinností,
slabá, bezcenná.
Bez Teba som nikto
a s Tebou ...
SOM.

vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok