ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kým sa to netýka mňa
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 20.8.2009


Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. (Jonáš 2,9)

Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. (Filipským 2,3)

Text na zamyslenie: Skutky apoštolov 24,22-27

Prečo je úplne iné svetlo z lampy a úplne iné z lasera? Z lampy sa svetlo rozlieva do strán, kým laser sa sústreďuje na konkrétny bod, je prenikavejší. Vladár Felix si zavolal Pavla, aby ho vypočúval ohľadom jeho viery v Ježiša Krista. O kresťanskom učení už toho dosť vedel, no bol zvedavý na Pavla. Všetko bolo v poriadku, kým sa zvesť o Kristovi rozlievala ako svetlo lampy do všetkých strán a Felixovho života sa to až tak nedotýkalo.

No zrazu Pavol sústredil zvesť na to, čo bolo pre Felixa očividne problémom. Felix bol známy krutosťou, utláčaním, korupciou; Druzila bola už jeho tretia manželka, ktorú prebral inému mužovi, a tak zvesť o poslednom súde a o ospravedlnení Bohom ako jedinej možnosti utiecť zatrateniu, nahnala Felixovi strach. Preto si Pavla predvolal na neskôr.

Čo radi počúvame my a ktoré témy sú nám nepríjemné? Ak Boh ukazuje našu diagnózu a sústreďuje na to svetlo Svojho slova, nerobí to preto, aby nás zničil, ale aby nám ukázal, že nám chce pomôcť a čaká, kedy Mu povieme: Túto oblasť vidím vo svojom živote ako problém, odovzdávam Ti ju, meň si ma.

obr

Janotková Lenka
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok