ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Učebné osnovy a štandardy pre školský rok 2009-2010
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 23.8.2009


Učebné osnovy a štandardy pre školské vzdelávacie programy z predmetu náboženská výchova pre štátne a súkromné školy:

Osnovy NV ISCED 0 - materské školy
Osnovy NV ISCED 1 - 1. stupeň - základné školy
Osnovy NV ISCED 2 - 2. stupeň - základné školy, príma, sekunda, tercia, kvarta
Osnovy NV ISCED 3 - 3. stupeň - stredné školy, kvinta, sexta
Návrh časovej dotácie ŠŠ

Učebné osnovy a štandardy pre školské vzdelávacie programy z predmetu evanjelické náboženstvo pre cirkevné školy:

Osnovy EVN ISCED 0 - materské školy
Osnovy EVN ISCED 1 - 1. stupeň - základné školy
Osnovy EVN ISCED 2 - 2. stupeň - základné školy
Osnovy EVN ISCED 3 - 3. stupeň - stredné školy - 4- ročné gymnázium
Osnovy EVN ISCED 3 - 3. stupeň - stredné školy - 5- ročné gymnázium
Osnovy EVN ISCED 2 - 3. stupeň - stredné školy - 8- ročné gymnázium
Návrh časovej dotácie CŠ

Osnovy: sťahujte na tejto adrese

Daniela Veselá


ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok