ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Strach z budúcnosti.
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 28.8.2009


Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu? (Jób 9,4)

Všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. (1.Petra 5,5)

Text na zamyslenie: 4.Mojžišova 13,1-3.17-33

K životu viery patrí aj pohľad do budúcnosti. Čo nás čaká, čo je cieľom našej viery? Kam smeruje náš život? Zvládneme všetko to, čo je pred nami? Budúcnosť býva často neistá, občas desivá. Chceli by sme vedieť o nej viac. O tej každodennej, aj o tej, ktorá patrí k životu viery. Boh nás nenechal ani v tomto v neistote.

Tak ako voľakedy, aj dnes nám predkladá možnosti a spôsoby na preskúmanie toho, čo je pred nami. Aj dnes sú tu vyslanci, ktorí podrobne skúmajú, mapujú život viery. Je tu cirkev, kazatelia, a nadovšetko „jedine Písmo“. Je len na nás, aby sme buď prijímali svedectvo „Božích vyslancov“, alebo aj sami skúmali krajinu života viery.

Možno aj nám sa javí budúcnosť desivá, až obludná, neistá. Aj my si občas hovoríme, že to nezvládneme, že to sa nedá. Občas nás zneisťujú aj nezodpovední vyslanci Boží – kazatelia, ktorí poukazujú skôr na prekážky, ako na Božie vedenie a moc.

Neraz púšťajú zlý chýr o zasľúbenej zemi. Nech pre nás dnes znejú Kálebove slová istoty: Smelo vystúpme hore... Budúcnosť určite zvládneme, lebo s nami je náš Boh.

obrazok

Grexa Jozef
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok