ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Knihy s tematikou Taizé
zdroj: www.taize.fr/sk
pridané: 5.9.2009


Tieto knihy sú dostupné v kníhkupectvách alebo v uvedených vydavateľstvách.

Knihy brata Rogera

Vlastnými slovami – Antológia brata Rogera z Taizé
Marcello Fidanzio (ed.)
Nový slovenský preklad spisov brata Rogera je k dispozícii na prvé výročie jeho smrti. Vydavateľstvo Dobrá Kniha vydalo knihu s názvom „Vlastnými slovami“, ktorá je zostavená z textov z obdobia viac ako 40 rokov. V predhovore píše vydavateľ: „Možno je táto kniha čosi ako testament, pozvanie pre čitateľa pokračovať v putovaní po ceste zmierenia, ktoré brat Roger začal.“
2006. 168 strán.
ISBN: 8071415332. Dobrá Kniha, Štefánikova 44, P.O. Box 26, 917 01 Trnava, tel: 033-55 11 119, fax: 033-55 11 226, [e-mail], on-line.

Boh môže iba milovať
Nová kniha 90-ročného zakladateľa komunity z Taizé spája dôležité témy jeho života, ako i zavše osobné rozprávanie o stretnutiach, ktoré ho hlboko poznačili. Myšlienky brata Rogera, často vyjadrené v jazyku plnom poézie, čerpajú zo spoločnej modlitby a z každodenného života so spolubratmi a rozvíjajú sa v stretnutiach s tisíckami mladých ľudí zo všetkých kontinentov, ktorí týždeň čo týždeň prichádzajú do Taizé so životne dôležitou otázkou: Kde nájdem zmysel pre svoj život? Vnútorný život a solidarita s druhými ľuďmi majú pre brata Rogera jeden a ten istý prameň: Boha, ktorý môže iba dávať svoju lásku.
2005. 112 strán.
ISBN: 8080810257. Vydavateľstvo Serafín, Bratislava, [e-mail], on-line.

Pramene Taizé – Láska každej lásky
Táto malá knižka je „regulou“ komunity z Taizé. Obsahuje základné texty pre pochopenie povolania komunity a pripomína základy, ktoré umožňujú život v spoločenstve. Je napísaná vo forme osobného listu, ktorým sa brat Roger obracia na každého čitateľa, aby mu povedal, ako sa dá napriek malomyseľnosti a pochybnostiam vrátiť k sviežosti prameňov viery. V druhej časti oslovuje najmä bratov z komunity a pripomína im podstatu spoločného života
1997. 108 strán.
ISBN: 8085310848. Vydavateľstvo Serafín, Bratislava, [e-mail], on-line.

Knihy o Taizé

Taizé a zmysel Života
Olivier Clément
Známy spisovateľ a pravoslávny teológ spája svoje osobné hľadanie zmyslu života so skúsenosťou, ktorú majú tisíce mladých zúčastňujúcich sa na stretnutiach v Taizé. „Uprostred sveta preplneného sľubmi, za ktorými sa zračí prázdnota, Taizé je miestom, kde pociťujeme ‚niečo iné‘. Žiadny strach! Taizé si nechce nikoho prisvojiť, ani netvrdí, že je Cirkev, je len znakom a bránou Cirkvi smerujúcej k zmiereniu.“ Olivier Clément sa zvlášť usiluje o stretnutie kresťanov východu a západu.
1999. 103 strán.
ISBN: 808894404X. Vydavateľstvo Serafín, Bratislava, [e-mail], on-line.

Knihy o Biblii a o duchovnosti

Dobrodružstvo svätosti – Biblické základy a súčasné perspektívy
fr. John
Biblické základy a súčasné perspektívy.
Toto dielo je ovocím biblických úvodov prednášaných v rámci medzinárodných stretnutí mladých v Taizé. Je určené každému, kto túži podujať sa na dobrodružstvo svätosti, na dobrodružstvo, ktoré je predzvesťou oslňujúcej krásy jednoty v Bohu, a ktoré nás vyzýva k osobnej zodpovednosti jeden za druhého a za svet, v ktorom žijeme.
2002. 160 strán.
ISBN: 8071413909. Dobrá Kniha, Štefánikova 44, P.O. Box 26, 917 01 Trnava, tel: 033-55 11 119, fax: 033-55 11 226, [e-mail], on-line.

Modlitby a spevy

Spevy a modlitby z Taizé
Najnovšie vydanie spevov z Taizé po slovensky. Tento spevník má dve časti: Prvú časť tvorí 40 návrhov na priebeh spoločných modlitieb, tak ako sa v Taizé konajú každý deň; druhú časť tvorí spevník so spevmi z Taizé. Spevy sú v slovenčine a aj v pôvodných jazykoch.
2001. 112 strán.
ISBN: 8096861506. LUX Communication, Bratislava, tel: 02-65 41 29 80, fax: 02-65 41 29 81, [e-mail], on-line.


 taize.fr/sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok