ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Taktika boja
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 10.9.2009


Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame! (Žalm 33,22)

Nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. (Rímskym 5,5)

Text na zamyslenie: 4.Mojžišova 21,21-35

V dnešnom zamyslení by som vám rád predstavil geniálneho vojenského taktika. Reč však nebude o Alexandrovi Veľkom, ale o židovskom pastierovi stád, o Mojžišovi. Egypťania, Amorejci, Bášanci, Arádci, Moábci a Midiánci, tí všetci si mysleli, že majú určite bohatšie skúsenosti s vedením vojen, ako ich má vodca Izraela, ktorému možno ani nevedeli prísť na meno. Mýlili sa. Čo si o sebe myslel taký amorejský kráľ Síchón?

Ako sa asi musel cítiť muž, o ktorého vojenských výpravách do Moábu sa skladali popevky a piesne? Jeho pýcha a sebaistota spôsobila, že nedovolil prejsť Izraelu svojou krajinou v pokoji, ale bojoval s nimi a prehral. V čom bola sila Izraela? Prečo tak hlboko podceňovaný národ vyhráva vojny s omnoho silnejšími? Izrael neskladal popevky a ódy na Mojžiša, ale v Biblii vidíme žalmy, hymny a oslavné piesne Hospodinovi, a o Mojžišovi, vodcovi víťazného národa je napísané, že bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi.

Toto bola víťazná taktika. Sláva patrí Bohu, my sa máme predbiehať v pokore. Paradoxom je, že práve Mojžišova pokora spôsobila, že išiel do boja so silnejším. Pokorný človek totiž vidí reálne svoje slabosti a pozná silu Hospodina, na ktorého pomoc sa neustále spolieha. A vtedy nemôže byť porazený. Miera našich prehier bude priamo úmerná miere našej nezávislosti na Bohu. Vo chvíli, keď si uvedomíme svoju absolútnu slabosť a závislosť na Bohu, prejaví sa moc Božieho Ducha.

Verčimák Karol
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok