ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pozvánka na teologickú konferenciu
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 12.9.2009


Teologická konferenciu 2009 sa uskutoční v dňoch 7.-9. októbra 2009 v hoteli Máj v Liptovskom Jáne. Téma konferencie znie: „Služby Božie a Večera Pánova“.

Bratia a sestry v Pánu!

Srdečne Vás pozývame na teologickú konferenciu 2009. Téma konferencie znie: „Služby Božie a Večera Pánova“. Pozvaní sú fundovaní prednášatelia zo zahraničia, ktorí nám priblížia pohľad Symbolických kníh na služby Božie – najmä na Večeru Pánovu – ako aj prednášatelia z našich radov, ktorí nám pripomenú historický vývoj liturgickej podoby sviatosti večere Pánovej. Teologická konferencia nám určite poskytne aj priestor pre diskusiu o tejto problematike či už z vieroučného, liturgického, praktického hľadiska.

Tak ako v minulom roku, aj tento rok môžu pozvanie využiť aj Vaši manželskí partneri (partnerky), ktorí si však pobyt uhradia v plnej výške 100,-€/ deti 75,-€(o týchto cenách sa môžete informovať na uvedených kontaktných číslach). Zamestnanci cirkvi budú hradiť iba členský poplatok, ktorý je stanovený na výšku 20,- € a to bez ohľadu na dĺžku Vášho pobytu. Členský poplatok 5,-€ zaplatí iba ten účastník konferencie, ktorý sa chce zúčastniť iba prednášky a nepožaduje od hotela žiadne služby (nocľah ani stravu). Cestovné náklady budú zamestnancom ECAV na Slovensku hradené v plnej výške v prípade, že pôjdu prostriedkami verejnej dopravy (2.trieda). Cesta osobným autom bude hradená len vo výške pohonných hmôt bez amortizácie pri obsadení auta minimálne dvoma účastníkmi.

Prihlásiť na teologickú konferenciu sa môžete najneskôr do 20. septembra. Vyplnenú návratku s dokladom o zaplatení zašlite na adresu GBÚ ECAV na Slovensku (adresujte ju misijno-vzdelávaciemu oddeleniu) alebo vyplnením internetového formulára na adrese www.ecav.sk/teol_konferencia/prihlaska (v prípade prihlasovania cez internet) scann dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku. Upozorňujeme, že vzhľadom na nedodržiavanie termínov v minulých rokoch, účastníci, ktorí sa prihlásia po stanovenom termíne nebudú prihlásení!

Prípadné otázky Vám ochotne zodpovie sestra Daniela Veselá alebo brat Štefan Kiss –pracovníci misijno-vzdelávacieho oddelenia GBÚ na Slovensku. Kontaktovať ich môžete telefonicky na čísle 02/559 201 232, 0918 828 009-010 alebo e-mailom na adresách skoly@ecav.sk alebo misia@ecav.sk. Veríme, že teologická konferencia bude naďalej miestom, kde nielen získame nové poznatky, ale sa aj povzbudíme vo viere, vymeníme si skúsenosti a upevníme naše bratsko-sesterské spoločenstvo. Kiež Pán požehná túto našu snahu a úmysel.

kvietky

Štefan Kiss - oddelenie misie
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok