ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 16.9.2009


- Povedal som: Dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. (Žalm 39,2)

- Nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. (1.Jánov 3,18)

- Text na zamyslenie: Kázeň: Efezským 4,1-6

Usilujte zachovávať jednotu ducha. Neraz nás trápi rozdelenosť kresťanstva na cirkvi a cirkvičky. Najmä vtedy, ak sa to priamo dotýka nášho života. Ak máme v rodine človeka z inej cirkvi, ak naše deti uzatvoria manželstvo s členom inej cirkvi a je potrebné spolu žiť. Dá sa to vôbec? - Apoštol v liste Efezským hovorí o jednote kresťanov.

Zdôrazňuje, že nejde o jednotu organizačnú, nejde o uniformitu, nejde o to, že všetci by mali byť jednakí, mať rovnaké myšlienky a názory. Apoštol dobre vie, že Boh je Bohom rozličnosti, že On je stvoriteľom sveta, v ktorom je mnoho rozličných, často odlišných, až protichodných vecí. -

V Kristovej cirkvi ide o inú jednotu: jednotu ducha vo zväzku pokoja. O vnútornú jednotu. Jednotu viery v rozličnosti prejavov. Práve v rozličnosti je možné hľadanie pravdy. V nej je život tvorivý, dynamický, plný napätia, vzrušenia. To, čo nás zjednocuje, je jeden Pán, potom jedna viera v Neho a vonkajší prejav - jeden krst.

Život v rozličnosti nie je jednoduchý, žiada si vypätie. Žiada pokoru, nežnosť, trpezlivosť, znášanlivosť, jednotu ducha. Núti rozmýšľať a pokojne argumentovať. - K takej jednote v rozličnosti sme volaní aj dnes. Prežime ho tvorivo a dinamicky.

Modlime sa za jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Buďme zjednotení láskou, / milujme sa vzájomne; / iba v lásky čistej zväzku / sťa bratia žiť môžeme; / k nášmu Kristu milému, / slnku lásky jasnému, / priviňme sa všetci mocne, / panuj, láska čistá, večne! (ES 247,5)

obrazok

zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok