ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Prvé náznaky ekumény?
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 28.9.2009


- Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. (Žalm 145,15-16)

- Ježiš im odvetil: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť; a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Ján 6,35)

- Text na zamyslenie: Galaťanom 2,1-10

Prvé náznaky ekumény? Po štrnástich rokoch práce považuje apoštol Pavel za dôležité obzrieť sa naspäť. Nielen na vykonanú prácu, ale aj na jej základy. Považuje za dôležité a potrebné overiť si to, čo učí on a porovnať to s tým, čo učia iní. Už tu sa totiž začali rysovať dva odlišné prúdy kresťanstva - kresťania zo židovstva, ktorí sa považovali za pravovernejších a kresťania z pohanov, ktorí boli liberálnejší v praktizovaní evanjelia.

Tí prví sa snažili zachovávať tradície, predpisy, zvyky, nariadenia, tí druhí praktizovali vieru bez vonkajšej poviazanosti. - Apoštol Pavel ide do Jeruzalema k popredným a starším a konfrontuje - porovnáva to, čo učí on s tým, čo učia oni. Ukázali sa dosť veľké a zásadné odchýlky (bližšie o tom pozri Skutky 15,1-29). Ale ukázala sa aj druhá dôležitá vec - že kresťan má veľkú vnútornú slobodu, pokiaľ ide o formu, ale dôsledne bráni obsah evanjelia.

Podané ruky potvrdzujú dohodu - a kresťanstvo sa uberá dvoma smermi v jednej viere (Efezanom 4,3-6). - Aj dnes je toto veľmi dôležité: skúmať základy, neodchýliť sa ani o milimeter od podstaty, od základu viery. Ale na druhej strane priať voľnosť formy, vonkajších prejavov viery, pokiaľ to nie sú extrémy a nemorálnosti. Len aby vo všetkom bol poriadok. Nehádajme sa o malichernosti, pevne držme jadro evanjelia. Modlime sa za jednotu kresťanov.

obr

zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok