ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
K 20. výročiu pádu železnej opony
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 29.9.2009


Zasadnutie prípravného výboru k pripomenutiu 20. výročia pádu železnej opony sa konalo v zasadačke GBÚ v Bratislave 11. septembra 2009. Prítomní boli generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a duchovní ECAV D. Midriak, J. Matys, D. Bázlik a K. Hudáková.

Brat generálny biskup privítal prítomných, ktorí sa po úvodnej modlitbe D. Bázlika venovali zostaveniu programu konferencie ECAV pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu. Pod názvom „Cesta k slobode“ sa bude konať v Ružomberku v hoteli Kultúra 20. 11. 2009.

Po prednáškach, kde účasť potvrdili Pavel Hlaváč, Štefan Jakoby a riaditeľ Národného archívu pán Ragač, bude nasledovať panelová diskusia, ktorá sa začne zamyslením sestry Hudákovej nad tým, čo pre nás táto zmena znamenala. Na diskusii sa zúčastnia prednášatelia, brat Miloš Rejchrt, bratia biskupi a predseda ZED a moderovať ju bude brat D. Midriak.

Organizátorom podujatia je ECAV na Slovensku a ZED v spolupráci s VD, LOS a CZ Ružomberok. Konferencia sa začne službami Božími v Ev. a. v. chráme Božom v Ružomberku, kde kazateľom slova Božieho bude brat M. Rejchrt. Program v rámci služieb Božích pripravia bratia R. Stanček a Š. Jakoby. Záverečnú pobožnosť bude mať brat J. Matys.

Účastníci môžu prísť na konferenciu bez prihlásenia, ale záujemcovia o obed sa musia nahlásiť na farskom úrade v Ružomberku. Edita Škodová

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok