ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2009 - Na úvod niečo o vytrvalosti
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 2.10.2009


Každý začiatok aj ten školský je skvelou príležitosťou začať nové veci v škole, v cirkvi i v rodine. Je to možnosť i to staré robiť po novom. Pre študenta a žiaka môže nový školský rok znamenať vstup do vecí, pre ktoré v minulom roku nenašiel dosť odvahy. Môže to byť príležitosť zmeniť svoje návyky v učení i v oddychovaní.

Pre zaneprázdneného otca môže nový školský rok znamenať zmenu v plánovaní času pre svoju rodinu. Napríklad tým, že si do svojho plánovača začne vpisovať okrem pracovných záležitostí a stretnutí aj čas pre svoju manželku a deti.

Pre učiteľa môže byť nový školský rok príležitosťou k častejšiemu povzbudzovaniu a pochvale svojich žiakov, namiesto všadeprítomnej kritiky. Pre zborového farára by nový školský rok mohol byť príležitosťou zariadiť si veci tak, aby za týždeň navštívil aspoň dve domácnosti, aby tak postupne spoznal svoj veľký cirkevný zbor.

Pre podvýživených kresťanov sa otvára príležitosť ku pravidelnejšej konzumácii duchovného  pokrmu.

Každé z týchto rozhodnutí alebo nových návykov nesie v sebe potenciál pre zmenu kvality života a vzťahov. Nie je to však možné bez vytrvalosti, bez malých, ale zato pravidelných krokov. John Maxwel, jeden z najznámejších motivačných rečníkov, tvrdí: Najprv my formujeme životné zvyky
a potom zvyky formujú nás. Starozmluvný Kazateľ nám v 11. kapitole pripomína: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.

Správne rozhodnutie v kombinácii s pravidelnosťou a vytrvalosťou je cestou k požehnaniu. Nie náhodou nás Pán Ježiš vyzýva k vytrvalosti - aby sme hľadali a nachádzali, aby sme klopali a mohli vstupovať, aby sme vytrvalo prosili a mohli sme získať.

Bez vytrvalosti je každé dobré rozhodnutie len osamelou kôpkou slamy, ktorú vietor nepriaznivých okolností veľmi ľahko odfúkne. Vytrvalosť je žiaľ dnes čoraz zriedkavejší materiál.
Svoj život oveľa radšej staviame z ľahších materiálov, akým je napríklad netrpezlivosť, povrchnosť, krátkodobosť a nestálosť. Podobne, ako dávame prednosť instantným polievkam predvarenými, hotovým výrobkom a polotovarom pred surovinami.

Neradi si pripúšťame, že skratky v pracovnom aj v duchovnom živote nás nikdy nedovedú k trvalému úspechu a požehnaniu. Žiak, ktorý netrénuje pravidelne matematiku, hudobník, ktorý neprecvičuje stupnice, kresťan, ktorý nežije svoju vieru opravdivo, nemôžu dosiahnuť nič iné
ako zlý výsledok. Chybné výpočty, falošné melódie, pokrivená viera a rozvrátená rodina sú často produktom nedostatku obyčajnej ľudskej poctivosti a vytrvalosti.

Max Kašparů, známy český psychiater a teológ úvahu o vytrvalosti zaujímavo rozvinul. Hovorí: Nie je ťažké stať sa otcom, ťažšie je byť otcom. Nie je ťažké vyznať lásku, ťažšie je milovať. Nie je ťažké dať slovo, ťažšie je slovo dodržať. Nie je ťažké nadchnúť, ťažšie je nadšenie udržať. Nie je ťažké chodiť do školy, ťažšie je učiť sa. Nie je ťažké spadnúť, ťažšie je vstať. Nie je ťažké prísť do krčmy, ťažšie je vrátiť sa domov. Nie je ťažké previniť sa, ťažšie je priznať si to.

Nie je také ťažké nájsť radosť, ako vedieť si ju udržať. Nie je ťažké začať, oveľa ťažšie je dokončiť. Želám Vám preto, milí žiaci a študenti, ale aj Vám milí učitelia, rodičia a starí rodičia, nech v Bohu môžete nachádzať chýbajúcu silu. Aby ste mohli nielen začať, ale aj vytrvať v dobrých, užitočných a náročných veciach.

Kiež sa naším školským, pracovným a duchovným životom tiahne niť vytrvalosti a živej viery. A napokon prajem Vám aj vytrvalosť pri čítaní nového čísla Dedičstva. Aj pri ňom totiž platí, že ľahké je prečítať si úvodník, ale oveľa ťažšie je dočítať časopis až do konca a nechať sa ním obohatiť.


David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok