ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2009 - Čo sa udialo
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 3.10.2009


10. apríl – Dorast a mládež poslúžila v DD Nádej veľkonočnou drámou – „Bol si tam?“

18. apríl – Ružomberská mládež sa zúčastnila Seniorátneho stretnutia mládeže v CZ Leštiny.

23.-26 apríl – viacerí mládežníci sa zúčastnili Konferencie pracovníkov s mládežou /KPM 09/ v Žiline tento rok s témou „Reštart“.

27. apríl – Biblickej olympiády v L. Mikuláši sa zúčastnili a tiež úspešne umiestnili títo žiaci: Denisa Blahútová z Liskovej - 2. miesto v kategórii 5.-6. ročník, Veronika Švárna z Liskovej - 4. miesto v kategórii 5.-6. ročník, Roman Sekej z Ružomberka – 6. miesto v kategórii 5.-6. ročník, Dominika Herichová z Ružomberka – 2. miesto v kategórii 7.-9. roč.

7. máj – na večerných službách Božích sme privítali brata Curta Westmana spolu s viacerými mladými bratmi a sestrami z Nórska.

10. máj – deti z detskej besiedky na službách Božích na Deň matiek poslúžili matkám svojím programom a obdarili ich vyrobenými darčekmi.

14. máj – v podvečerných hodinách sa v zborových priestoroch uskutočnilo Valné zhromaždenie členov OZ V.P. Čobrdu.

16. máj – deti z detskej besiedky sa zúčastnili seniorátneho stretnutia detí na ranči v Kráľovej Lehote.

21. máj – na slávnosti Vstúpenia počas večerných Služieb Božích boli konfirmandi preskúšaní z konfirmačného učiva.

24. máj – konfirmačná slávnosť, na ktorej boli konfirmované dve mladé sestry z Liskovej a jeden mladý brat z Ružomberka.

13.-14. jún – 50 sestier a bratov z nášho CZ sa zúčastnili zborového zájazdu. Tentokrát sme navštívili bratov a sestry v evanjelickom CZ v Krakowe, koncentračný tábor v Oswienčime a zaspievali sme si aj v úžasnej soľnej bani vo Wieličke.

21. jún – uskutočnil sa zborový deň s občerstvením po službách Božích a detskými aktivitami vo farskej záhrade

8. jún – spevokol sa zúčastnil prehliadky spevokolov v Liptovskom Jáne.

5.-11. júl - 26 konfirmandov, dorastencov a mládežníkov sa zúčastnilo dorastového tábora v Gelnici v škole v prírode Turzov.

13.-18. júl – aj počas tohtoročných letných prázdnin pripravili Žilinský a Ružomberský CZ spoločný letný tábor pre deti vo veku 7 – 12 rokov v škole v prírode HUTY.

2. august – viacerí bratia a sestry z nášho CZ sa zúčastnili Dištriktuálneho dňa VD v Demänovej, ktorý mal tému „Vybudujme hradby Jeruzalema“.

6.-9. august – Dorast a mládež pod stanmi na festivale Campfest v Kráľovej Lehote

30. august – Služby Božie pri začiatku školského roka s požehnaním žiakov, študentov a pedagógov

19. september – mládež sa zúčastnila športového podujatia JK GAMES v L. Mikuláši, Ružomberský tím sa vo volejbale umiestnil na peknom 4. mieste.


obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok