ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Informácie a pozvanie pre študujúcich v Bratislave
zdroj: ECAV Bratislava
pridané: 9.10.2009


Milí bratia a milé sestry! 
 
Každý rok prichádza do Bratislavy študovať mnoho mladých ľudí z celého Slovenska. Veríme, že je naším spoločným záujmom, aby sa nestratili vo veľkej ponuke rôznych cirkví a náboženských hnutí alebo aj v sekulárnej oblasti.

Túžime, aby študenti prichádzajúci do hlavného mesta našej vlasti našli v bratislavskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore spoločenstvo, ktoré im poskytne dobré duchovné zázemie a stane sa prostredím, v ktorom môžu rásť vo viere. Preto si Vás dovoľujeme oboznámiť s nižšie uvedenými informáciami.
 
V Mlynskej doline – Átriové domy, blok G – funguje už 12. rok Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Mosty, ktoré ponúka mladým rôzne aktivity a stretnutia.

Možnosti duchovného života a stretávanie sa v spoločenstve mladých evanjelikov sú tiež na Legionárskej ulici 6, kde sa  v stredu o 18.30 hod. v zborovej sieni konajú stretnutia mládeže – tak počas semestra, ako aj v čase prázdnin.

Skupinka mladých sa počas semestra schádza aj v ubytovni zriadenej v Evanjelickom dome starostlivosti (bývalej ev. nemocnici) na Partizánskej ulici 2.

Viac informácií o aktuálnej ponuke služieb Božích v bratislavských evanjelických  kostoloch i o ponuke aktivít, ktoré sa na pôde Ev. a. v. cirkevného zboru Bratislava konajú špeciálne pre mladých ľudí, si je možné pozrieť v týždenne aktualizovanom zborovom bulletine na našich zborových webových stránkach www.ecavba.sk i na internetových stránkach UPC Mosty www.klub31.sk. Tam nájdete informácie o jednotlivých aktivitách aj o termínoch ich konania. Jednotlivé mládežnícke spoločenstvá v bratislavskom cirkevnom zbore ponúkajú záujemcom aj možnosť posielať informácie prostredníctvom e-mailu.

Tešíme sa na stretnutia a spoluprácu s Vami, ktorí začínate študovať/už študujete v Bratislave.  Na podujatiach nášho cirkevného zboru ste srdečne vítaní.

Bratsky Vás pozdravujeme

Mgr. Martin Šefranko
poverený predsedajúci zborový farár
Tel.: 0902  673515
sefrankom@gmail.com

Mgr. Peter Mozola
zborový kaplán – vedúci UPC Mosty
Tel.: 0948  020026
mozolap@gmail.com

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava; Konventná 11, 811 03 Bratislava;  tel.: 02/544 13 031; www.ecavba.sk

Plagátik v pdf


ECAV Bratislava
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok