ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Počujúci a konajúci
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 18.10.2009


- Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil na veky. (Žalm 48,9)

- Videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. (Zjavenie Jána 21,2)

- Text na zamyslenie: Zjavenie Jána 3,1-6

Počujúci a konajúci. Aké ťažké je niekedy zapamätať si dôležitú schôdzku, dôležitý termín. Je veľa pomôcok, ktoré nám umožnia pripomenúť si a urobiť to, čo treba. Je však potrebné neustále pripomínať si aj to, čo je dôležité pre naše srdce, našu dušu. Nielen svoj zovňajšok, svoju rodinu, svoju prácu je trestuhodné zanedbávať.

Ešte trestuhodnejšie je zanedbávať vlastné vnútro. Kto stráda duchovne, ten vysychá a postupne odumiera. Kto vlažnie vo vzťahu k Bohu a k ľuďom, ten je na najlepšej ceste do osamelosti, depresií a vnútornej vyprahnutosti. Pripomeň si, čo si prijal, čo si počul o Bohu, o Jeho otcovskej spravodlivosti.

Ďakuj Mu za to a s radosťou zachovávaj a rob to, čo je správne, dobré a spravodlivé. Nie s neochotou, nasilu, ale s vedomím, že On nikdy neopúšťa človeka kráčajúceho po ceste za Ním. - Len si opäť pripomeň a nezabudni, že je tu živý Boh - dávajúci, starostlivý a milujúci, a potom rob tak, aby tvoj život prinášal dobré ovocie.

obr

zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok