ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2009 - Pozvanie, ktoré sa neodmieta
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 21.10.2009


Je nedeľa ráno a kostolné zvony odbíjajú 10 hodín. A tak, ako sú zaplnené kostolné lavice, aj na fare sa niečo deje. Kdekoľvek sa v tú chvíľu pozriete, všade nájdete deti. Začínajú sa totiž detské Služby Božie - Detská besiedka. Detská besiedka je rozdelená na dve skupiny. Staršie deti sú pod vedením Zuzky Jarabovej a Janky Lukáčovej.

Sú tu deti, ktoré nastupujú do tretieho ročníka až dovtedy, kým nejdú na konfirmáciu. Mladšie detičky majú svoju vlastnú miestnosť za zborovkou, ktorá bola toto leto vynovená. Ak sú detičky veľmi malé, prichádzajú ešte spolu s rodičmi. Naším najmladším členom je v súčasnosti Lili Nováková, ktorá ešte nemá ani rok .

Tak, ako majú dospelí svoje spevníky v kostole, tak aj deti chodia na besiedku so zošitmi, do ktorých sa zakladajú papiere so zlatým veršom a obrázkom. Ten si potom deti doma vymaľujú. Deti prichádzajú trocha skôr, aby sa stihli prezuť do papučiek a každé si sadne na svoje miesto. Na začiatku si spravíme dochádzku, ktorá sa každým rokom mení.

Tento rok sme pre deti pripravili domček, do ktorého si každú nedeľu prilepia jednu tehličku alebo okno tak, aby na konci školského roka vznikol domček podľa ich predstáv. Preto sme tento rok začali príbehom o mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Deťom sme vysvetlili, že tak, ako musíme vykopať základy na to, aby sme mohli postaviť dom, aj my musíme mať vo svojom živote základ, ktorým je Ježiš Kristus.

Po dochádzke zaspievame pár piesní, ktoré deti veľmi radi ukazujú. Potom sa pomodlíme našu detskú modlitbu: „Otče náš nebeský, my sme Tvoje deti, preto naša prosba často k Tebe letí. I dnes Ťa prosíme, ráč nás ochraňovať, uč nás veriť v Krista a blížnych milovať. Amen.“

Po tejto úvodnej časti sa deti usadia na vankúše na koberček a začína sa hlavná téma. Deťom sa snažíme podať biblickú pravdu formou im blízkou. Preto príbeh dopĺňame ukážkami, obrázkami a vizuálnymi pomôckami (napr. v nedeľu 13. septembra sme hovorili o Ježišovi ako o dobrom pastierovi, a preto sme s deťmi na začiatku vytvorili ovečku z farebných papierov. Deti mali možnosť vidieť pastiersku kapsu, píšťalu, zvonec a ochutnávali sme aj pravý ovčí syr).

Pre deti je vždy pripravená nejaká zaujímavá činnosť, ktorá súvisí s témou, ktorú preberáme. Detskými výrobkami si potom skrášľujeme aj našu miestnosť. Na konci si zaspievame pieseň a modlíme sa. Ako učiteľka detskej besiedky môžem každým novým stretnutím vidieť, ako Boh mení životy týchto detí.

Deti si vytvorili kamarátstva nielen medzi sebou, ale oduševnene vedia počúvať a rozprávať o Ježišovi ako o tom najlepšom priateľovi. Preto týmto pozývam všetky deti, aby prišli k nám a spoznali nových priateľov a hlavne, aby pocítili dotyk Božej ruky. Program na staršej besiedke má podobný charakter ako na mladšej. Iba formou je prispôsobený starším deťom. Ak si ešte nebol, pripoj sa, si srdečne vítaný/á. 

obr

za učiteľov detskej besiedky Paťka Kasanická
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok