ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2009 - Jubilantom
zdroj: ECAV Ružomberok
pridané: 23.10.2009


Slovo „tvár“ na viacerých miestach starého zákona môžeme preložiť ako „prítomnosť“. A Božia prítomnosť vždy prináša svetlo. Boh je svetlo a kam On vojde, tma sa stráca. Božia prítomnosť v živote je to najväčšie požehnanie, aké môžeme okúsiť.

Ak ste úprimní pred Bohom, potom Božia prítomnosť – jas Jeho tváre – naplní vaše srdce radosťou. Je to radosť, ktorú ste možno zatiaľ pocítili len vo vzácnych okamihoch života, napríklad takom, akým je životné jubileum. Napriek tomu tá radosť zostáva. Ak ju neprežívate práve teraz, neznamená to, že jej zdroj vyschol. Je tu stále. Jas Jeho tváre nad vami! Je to ako s jasom slnka, je tu stále, len občas nám ho zakryjú búrkové mračná. ...Pozdvihni nad nami jas svojej tváre, Hospodine!/Ž4/

Viedol si ma od mladosti,
krásna bola žitia jar,
dal si prežiť i radosti,
kalich bôľu tiež doprial.
Svojím slovom potešoval,
keď nastali ťažké dni,
do dlane si dušu schoval,
keď zúril boj najťažší.
Dal si poznať krásu kvetov,
aj údolie slzavé,
na ramenách neraz niesol,
nenechal´s ma padnúť v tme.
Prichádza už žitia jeseň,
ubúda síl, ťaží kríž,
v duši zneje vďaky pieseň,
Pane, priviň k sebe blíž.
Amen.

September 2009

94 r.: Nahálková Anna; 87 r.: Veltyová Margita; 85 r.: Bačkorová Mária; 84 r.: Kenyeresová Mária, Niňaj Pavel; 83 r.: Murínová Emília; 82 r.: Haríňová Elena, Paušlyová Mária, Teniak Ľudovít; 81 r.: Badíková Emília, Muríňová Anna, Plávková Anna; 80 r.: Jandera Vladimír, Olejníková Emília, Vilčeková Zuzana; 75 r.: Mešková Darina, Rázgová Pavla; 70 r.: Kacianová Želmíra; 60 r.: Šindléryová Viera; 55 r.: Foltín Jaroslav, Murín Ladislav, Omarová Eva, Vilček Peter.

Október 2009

90 r.: Struhárová Júlia; 89 r.: Krajčová Jolana; 87 r.: Buková Anna, Kmeťková Mária, Líšková Anna; 85 r.: Siakeľová Margita; 84 r.: Beťková Mária, Dundeková Rebeka; 79 r.: Čavojová Elena, Kuska Jozef; 70 r.: Čajka Milan, Nahálka Milan, Nikodémová Anna, Stanovská Mária; 65 r.: Dobáková Danka, Královenský Róbert; 60 r.: Kováčik Miloslav, Gánska Jana, Kuncová Libuša, Lukáčová Elena; 55 r.: Samolejová Anna; 50 r.: Adamčiak Peter, Bubelka Miloš.

November 2009

86 r.: Pribilová Elena 81 r.: Macková Zuzana; 80 r.: Hadová Božena; 79 r.: Murina Jaroslav; 78 r.: Kasanický Miroslav; 77 r.: Penciaková Elena; 76 r.: Košík Martin; 75 r.: Baranová Anna, Mrázová Otília; 70 r.: Durajová Božena, Dzurišová Šťastena, Moravčík Kornel; 65 r.: Muríňová Viera; 60 r.: Búda Pavel; 55 r.: Žitníková Daniela.

December 2009

89r.: Michalíková Anna; 86 r.: Kunová Božena, Lubelanová Margita; 85 r.: Ďurišková Jelka; 83 r.: Madaj Branislav; 82 r.: Stromková Mária; 81 r.: Jesenská Darina, Zemiarová Marta; 80 r.: Lipárová Štefánia; 78 r.: Kalafús Štefan, Kankríni Vladimír, Macková Etela; 77 r.: Paučula Karol; 76 r.: Bruncko Dušan; 75 r.: Hrabuša Július; 70 r.: Jakubík Dušan, Macko Gustáv, Vyšná Vilma; 65 r.: Marčeková Šarlota; 50 r.: Majko Jaroslav.

Zo srdca prajeme všetkým vám, naším jubilantom, aby ste Božiu prítomnosť, napriek mračnám skúšok, vnímali v každom ďalšom dni, pridanom vám Pánom Bohom.

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok