ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Rok Filipa Melanchtona v Nemecku
zdroj: www.evanjelik.sk
pridané: 29.10.2009


Evanjelická cirkev si v budúcom roku pripomenie reformátora Filipa Melanchtona (1497-1560). Dôvodom je 450. výročie jeho smrti. Štartom budú ekumenické služby Božie túto sobotu na Pamiatku reformácie 31.októbra 2009 z rodiska Melanchtona - bádenského mesta Bretten (vysiela ich ARD).

Na bohoslužbe spoločne vystúpia evanjelický krajinský biskup Bádenska Ulrich Fischer a katolícky arcibiskup Robert Zollitsch. Vyvrcholením osláv Melanchtonovho roku budú trojdňové víkendové oslavy v Lutherovom meste Wittenbergu od 16. do 19. apríla b.r. Na programe je televízny prenos bohoslužieb, divadlá a semináre o Melanchtonovi.

Melanchton sa usiloval o budovanie mostov s katolíckou cirkvou a podobne ako Lutherovi išlo mu o zachovanie jednoty kresťanskej cirkvi. Bol vynikajúcim mužom vo vzdelávaní. Po Lutherovej smrti mal vedúce postavenie v protestantizme. Bol rektorom Univerztity vo Wittenbergu a už počas života za nevšedné zásluhy o vzdelanie mu pridelili označenie"praeceptor Germaniae" - učiteľ Nemecka. Zomrel 19.apríla 1560. 


evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok