ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Tvoje korene a tvoje ovocie
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 2.11.2009


- Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. (Príslovia 12,18)

- Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť! (Jakub 3,10)

- Text na zamyslenie: Ezechiel 17,1-24

Vypučala a stala sa bujným viničom nízkeho vzrastu, ktorý obracal letorasty k nemu a jeho korene boli pod ním. Tak sa stal viničom, vyháňal konáre a vystieral výhonky (Ezechiel 17,6).


Tvoje korene a tvoje ovocie. Ezechiel hovorí k ľudu v podobenstve. Zrozumiteľným spôsobom poukazuje na to, že Pán Boh je ten, kto do úrodnej pôdy zasadil dobré semeno. V dobrej pôde sa hlboko upevnia korene viniča. Letorasty sú akoby výhonkami vystierajúce sa k Tomu, kto je pôvodcom všetkého.

Aj tvoj život má mať znaky dobrého viniča. Ako môžeš byť dobre zakorenený? Ak Božie Slovo padá do pripravenej pôdy tvojho srdca. A ako môžeš prinášať dobré ovocie? Len ak pamätáš na to, že svojím životom máš osláviť Boha, ktorý je pôvodcom všetkého dobrého. V Bohu je aj počiatok, aj cieľ pre Tvoj život.

Ezechiel zároveň varuje pred hrozbou Babylona, ku ktorému mnohí budú upínať svoju nádej. Dnešný moderný babylon taktiež lákavým spôsobom ponúka pýchu, slávu, bohatstvo. Pamätaj na to, že ak sa budeš vystierať za týmito hodnotami, opustíš aj korene v dobrej pôde a zahynieš.

Ďakujem Ti, Bože, za napomenutie a výstrahu pred modernými babylonskými hodnotami.

obr

zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok