ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyhlásenie verejnej súťaže
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 4.11.2009


na vypracovanie návrhu "HLAVIČKY EVANJELICKÉHO POSLA SPOD TATIER" v zmysle § 847 Občianskeho zákonníka

Vyhlasovateľ:

Tranoscius, a. s., zastúpený Mgr. Ľubomírom Turčanom – riaditeľom Tranoscia, a. s., so sídlom Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 179 159, DIČ: 2020427750

Predmet súťaže:

Vytvorenie HLAVIČKY EVANJELICKÉHO POSLA SPOD TATIER

Lehoty súťaže:

- podanie návrhu do 10. 11. 2009
- vyhodnotenie návrhov do 30. 11. 2009

Účel súťaže:

Pri príležitosti 100. výročia založenia Evanjelického posla spod Tatier chceme vytvoriť nový, modernejší dizajn novín.

Podmienky a kritéria súťaže:

Základným kritériom hodnotenia kvality návrhov je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná reprodukovateľnosť, idea, estetické vlastnosti. Hlavička má mať moderný charakter s dôrazom na jednoduchú identifikáciu, ako aj grafickú interpretáciu.

Nemala by v nej však chýbať Lutherova ruža ako symbol našej ECAV. Dôraz v názve novín Evanjelický posol spod Tatier treba klásť na slová EVANJELICKÝ POSOL alebo POSOL.

Obsah návrhu:

Grafický návrh HLAVIČKY musí byť vypracovaný v elaboráte formátu A4 v dvoch vyhotoveniach. Návrhy musia byť spracované formou tlače na pevný podklad, a to vo farebnej verzii. Návrhy musia byť odovzdané aj v digitálnej forme na CD nosiči. Akceptovanou formou digitalizácie je grafický rastrový formát (JPG, TIFF). Súčasťou návrhu hlavičky musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu. Predložený návrh musí definovať základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB.

Počet prihlásených návrhov je obmedzený. Každý z prihlásených účastníkov môže predložiť najviac tri návrhy. Vyhlasovateľ bude akceptovať iba také návrhy, ktoré nebudú porušovať autorské práva iných autorov.

Viac na: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/vyhlasenie_verejnej_sutaze_

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok