ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Prerokovali vydanie Zbierky CPP
zdroj: www.ecav.sk
pridané: 11.11.2009


9. novembra 2009 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu a vydanie Zbierky cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

Pracovná skupina sa zišla na základe uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo zasadnutia 2. 10. 2009. GP po prerokovaní materiálu „Stanovenie zodpovednosti za splnenie uznesení Synody 2009“ schválilo pracovnú skupinu v zložení Miloš Klátik, Ján Bunčák, Vladimír Ferenčík a Jaromír Šuma, ktorá sa má zaoberať prípravou a vydaním Zbierky CPP ECAV na Slovensku v jej úplnom aktuálnom znení, a to do 31. 12. 2009.

Pracovná skupina na svojom prvom zasadnutí prerokovala harmonogram prác na príprave materiálov do Zbierky CPP a jej jazykovou úpravou poverila Editu Škodovú, tajomníčku pre mediálnu komunikáciu.

Celý článok: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/prerokovali_vydanie_zbierky_cpp

ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok