ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Aktuálna štatistika EBF UK v Bratislave
zdroj: www.evanjelik.sk
pridané: 15.11.2009


Štatistické údaje EBF UK k 31. októbru 2009:

Počet zapísaných študentov štúdia (bez doktorandov): 177
Na programe ev. teológia: 80
Na programe ev. teol. so zameraním na soc. pomoc: 32 ( z toho 15 externistov)
Na programe ev. teológia so zameraním na riadenie soc. pomoci: 44 ( z toho 27 externistov)
Na programe ev. soc. diakonia : 6
Na programe učiteľstvo predmetov : 15

Mužov: 78
Žien: 99

Občanov SR: 164
Cuzincov: 13; Srbsko - 7, Rumunsko - 2, ČR - 1, Slovinsko - 1, Maďarsko - 1

Príslušníci ECAV: 155
Iní kresťania: rím.kat. - 7, reformovaní- 1, baptisti - 1, adventisti - 1, iného náb. alebo bez vyznania - 5

Počet vyučujúcich: 20 + cca 14 externistov
Počet lôžok v internáte: 103

Štatistiku na vyžiadanie visby spracoval a zaslal študijný referent EBF UK p. V. Svoboda.

evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok