ECAV Ružomberok
Kronika roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie - Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil
zdroj: www.zamyslenia.sk
pridané: 21.11.2009


- Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly? (Jeremiáš 4,14)

- Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. (1.Tesalonickým 5,15)

- Text na zamyslenie: 1.Tesalonickým 2,1-12

Žijeme časy, v ktorých sa pomaly, ale iste menia etické hodnoty a normy posudzovania, čo je dobré a zlé. Veci, ktoré naši predkovia považovali za dôležité, dnes už nie sú takými. Naopak, za cnosti sú považované veci, ktoré ešte nedávno boli necnosťami. Dokonca bolo hanbou o nich hovoriť.

Takýto otras hodnotami a normami správania etiky ľudstvo nezažilo od nástupu kresťanstva. Preto sa musíme pýtať – čo s tým? Ako sa s tým vyrovnať? Podriadiť sa? Odmietnuť? Myslím, že pre väčšinu kresťanov sú tieto otázky síce legitímne, ale zle položené! Pre cirkev nie je otázkou či má, alebo nemá prehodnotiť etické hodnoty a normy správania. Naša odpoveď znie: Nie, v žiadnom prípade!

Zľaviť, alebo obrátiť zvesť evanjelia inak ako ju hlásali apoštolovia znamená prestať byť kresťanom! Alebo si musíme položiť ešte jednu otázku: Prečo svet okolo nás s takou chuťou zavrhuje našu morálku?! Prečo sa vracia k správaniu starých Rimanov a k ich morálke, keď v dobách apoštolov od nej utekal?! Nie je to preto, lebo my sami zabúdame, čo je dobré, za čo hodno žiť, aj život položiť?

Určite áno. Preto nemá zmysel plakať nad tým, že svet nás s našimi hodnotami a našou zvesťou prestal rešpektovať. Dôležité a jedine správne je, aby sme sa my vrátili k týmto hodnotám, lebo nie svet, ale my sme ich už dávno opustili! Autor: Zajden Michal

obr

zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok